Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim Power BI ile verilerin modellenmesi, görselleştirilmesi ve analizine ilişkin iş şartları ve teknik şartlar ile uyumlu çeşitli yöntemleri ve en iyi uygulamaları ele alacaktır. Bu eğitim ayrıca hem ilişkisel olan hem de olmayan verilerin de aralarında bulunduğu bir dizi veri kaynağından gelen verilere nasıl erişildiğini ve bu verilerin nasıl işlendiğini de gösterecektir. Eğitimde ayrıca veri kümeleri ve grupları da dahil olmak üzere Power BI spektrumunda doğru güvenlik standartları ve politikalarının nasıl uygulamaya konulduğu da keşfedilecektir. Eğitim ayrıca paylaşım ve içerik dağıtımına ilişkin raporların ve kontrol panellerinin nasıl yönetildiğini ve kurulduğunu da açıklayacaktır. Son olaraksa eğitimde Power BI servisinde sayfalandırılmış raporların nasıl oluşturulduğu ve bunların Power BI bünyesindeki çalışma alanına nasıl yayınlandığı da gösterilecektir. 

Hedefler

 • Verilerin içe alınması, temizlenmesi ve dönüştürülmesi
 • Performans ve ölçeklenebilirlik için verilerin modellenmesi
 • Veri analizi için raporların tasarlanması ve oluşturulması
 • Gelişmiş rapor analitiklerinin uygulanması ve gerçekleştirilmesi
 • Rapor varlıklarını yönetme ve paylaşma
 • Power BI’da sayfalandırılmış raporlar oluşturma

Ön Koşullar

Başarılı Veri Analistleri bu rollerine bulut üzerindeki verilerle çalışma konusunda deneyim elde ederek başlarlar.

Özellikle:

 • Temel veri kavramlarını anlama.
 • Buluttaki ilişkisel verilerle çalışma bilgisi.
 • Buluttaki ilişkisel olmayan verilerle çalışma bilgisi.
 • Veri analizi ve görselleştirme kavramları bilgisi.

Hedef Kitle

Bu eğitimin hedef kitlesi, Power BI kullanarak veri analizini nasıl doğru bir şekilde geçrekleştirebileceklerini öğrenmek isteyen veri profesyonelleri ve iş zekası profesyonelleridir. Bu eğitim ayrıca hem bulutta hem de tesislerde bulunan veri platformu teknolojilerinden elde edilen verileri görselleştiren raporları geliştiren kişilere yöneliktir.

Topics

 • Get Started with Microsoft Data Analytics
 • Prepare Data in Power BI
 • Clean, Transform, and Load Data in Power BI
 • Design a Data Model in Power BI
 • Create Measures using DAX in Power BI
 • Optimize Model Performance
 • Create Reports
 • Create Dashboards
 • Create Paginated Reports in Power BI
 • Perform Advanced Analytics
 • Create and Manage Workspaces
 • Manage Datasets in Power BI
 • Row-level security

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön