Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu 2 günlük eğitimde öğrencilere Microsoft® SQL Server® Report Designer ve SSRS ile rapor yazmanın temel noktaları öğretilecektir. Eğitim, bir veritabanına bağlanarak ve sunum verilerini düzenleyerek rapor yazmaya odaklanacak olup bu çalışma şunları içermektedir: tablo ve matriks raporlarını oluşturma, raporları biçimlendirme, rapor verilerini gruplandırma, basit ve karmaşık ifadeler oluşturma, birleşik verileri görüntüleme, verileri sıralama ve filtreleme, verileri grafiklendirme, raporları yazdırmaya ve dışa aktarmaya hazırlama. Report Designer, Microsoft® SQL Server®’ın tüm desteklenen sürümleri için mevcuttur.

Hedefler

 • Report Designer ortamını keşfetme.

 • Tablo raporlarını oluşturma.

 • Raporları biçimlendirme.

 • Temel ve karmaşık ifadeler oluşturma.

 • Rapor verilerini gruplandırma.

 • Matriks raporlarını oluşturma

 • Verileri sıralama ve filtreleme.

 • Verileri grafiklerle özetleme

 • Raporları yazdırma ve dışa aktarma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrencilerin:

 • Windows’a aşinalık.

 • Klasör oluşturma ve klasörlerde gezinme.

 • Programları açma.

 • Pencereleri düzenleme.

 • Nesneleri kopyalama ve yapıştırma.

 • Metin biçimlendirme.

 • Dosyaları kaydetme.

 • Microsoft® Office Access 2013: Seviye 1 veya temel veritabanı kavramlarında eşdeğer deneyime sahip olma.

Hedef kitle

Bu eğitimin birincil hedef kitlesi Microsoft® SQL Server® Report Designer ve SSRS ile rapor hazırlamaya yeni olan kişiler, bir başka rapor oluşturma yazılımından geçiş yapanlar ve halihazırda Report Designer ve SSRS kullanarak rapor hazırlayanlardır.

Eğitimin ikincil hedef kitlesi ise Report Builder (SSRS) kullanan kişilerdir.

Eğitim katılımcıları, Microsoft® SQL Server® Report Designer ve SSRS, programlama (Visual Basic) ve/veya İşlem Yapılandırmalı Sorgulama Dili (T-SQL) deneyimi olan veya olmayan iş analistleri, programcı analistleri, veri analistleri, veritabanı yöneticileri veya BT profesyonelleri olabilir.

Topics

 • Exploring the Report Designer Environment

 • Adding Data to Table Reports

 • Formatting Data and Creating Expressions in Reports

 • Grouping Report Data

 • Matrix Reports

 • Charts

 • Printing and Exporting Reports

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön