Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim Power BI ile verilerin modellenmesi, görselleştirilmesi ve analizine ilişkin iş şartları ve teknik şartlar ile uyumlu çeşitli yöntemleri ve en iyi uygulamaları ele alacaktır. Bu eğitim ayrıca hem ilişkisel olan hem de olmayan verilerin de aralarında bulunduğu bir dizi veri kaynağından gelen verilere nasıl erişildiğini ve bu verilerin nasıl işlendiğini de gösterecektir. Eğitimde ayrıca veri kümeleri ve grupları da dahil olmak üzere Power BI spektrumunda doğru güvenlik standartları ve politikalarının nasıl uygulamaya konulduğu da keşfedilecektir. Eğitim ayrıca paylaşım ve içerik dağıtımına ilişkin raporların ve kontrol panellerinin nasıl yönetildiğini ve kurulduğunu da açıklayacaktır. Son olaraksa eğitimde Power BI servisinde sayfalandırılmış raporların nasıl oluşturulduğu ve bunların Power BI bünyesindeki çalışma alanına nasıl yayınlandığı da gösterilecektir.

Eğitmen tarafından verilen bu eğitim öğrencilere, Microsoft Report Builder 3.0 kullanarak rapor geliştirme konusunda gereken bilgileri vermektedir. Eğitim ortamı SQL 2008R2, SQL 2012 ve SQL 2014 Standard ve Enterprise sürümlerini içermektedir, böylece kullanıcılar Report Builder 3.0’ı kullanabilmekte ve her bir sürümün farklı özelliklerini araştırmak için birden çok kaynaktan raporlar oluşturabilmektedir.

Eğitim, Report Builder 3.0 sihirbazlarını, rapor tasarımının temel unsurlarını, rapor parametreleriyle orta seviye rapor oluşturmayı, rapor ifadelerini ve bunların nasıl yapılandırılacağını keşfeden ayrıntılı bir bölümü, filtreleri, grafikler, tablolar, görüntüler ve göstergeleri içeren rapor görselleştirmelerini, haritaların kullanılmasını içeren gelişmiş raporlamayı, etkileşimli raporları, Report Parts özelliğini, alt raporları, abonelikleri ve dışa aktarma seçeneklerini kapsamaktadır.

Hedefler

 • Raporları planlama.

 • Report Builder 3.0’ı kullanma ve arayüz parçalarını anlama.

 • Report Builder 3.0’ı birden çok kaynaktan başlatma.

 • Yönetim seçeneklerini anlama.

 • Gömülü veri kaynaklarını ve veri kümelerini oluşturma.

 • Ortak veri kaynaklarını ve veri kümelerini oluşturma.

 • Ortak veri kaynaklarını ve veri kümelerini oluşturma.

 • Tablo veya Matriks Sihirbazını anlama ve kullanma.

 • Grafik Sihirbazını anlama ve kullanma.

 • Harita Sihirbazını anlama ve kullanma.

 • Listeleri anlama ve kullanma.

 • Tabloları anlama ve kullanma.

 • Matriksleri anlama ve kullanma.

 • Veri bölgelerini anlama ve kullanma.

 • Parametreleri anlama ve kullanma.

 • İfadeleri anlama ve kullanma.

 • Rapor parçalarını anlama ve kullanma.

 • Biçimlendirme seçeneklerini anlama ve kullanma.

 • Görselleştirme seçeneklerini anlama.

 • Grafikleri anlama ve kullanma.

 • Küçük grafikleri anlama ve kullanma.

 • Göstergeleri anlama ve kullanma.

 • Haritaları anlama ve kullanma.

 • Filtreleme, gruplandırma ve sıralamayı anlama.

 • Dinamik üst bilgi ve alt bilgileri anlama ve kullanma.

 • Rapor şablonlarını anlama ve kullanma.

 • HTML ve metin kutularını anlama ve kullanma.

 • Konteynerleri anlama ve kullanma.

 • Alt raporları anlama ve kullanma.

 • Rapor abonelik seçeneklerini anlama.

 • Güvenliği anlama.

Ön Koşullar
 • İlişkisel veritabanlarını temel düzeyde anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, Report Builder 3.0 ile oluşturulmuş raporların tasarlanmasına, geliştirilmesine ve bakımına dahil olacak yetkili kullanıcılara, geliştiricilere ve BT profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Course Overview

 • Introduction to Report Builder 3.0

 • Report Builder 3.0 Wizards

 • Report Builder 3.0 Basic Reports

 • Report Builder 3.0 Graphics

 • Intermediate Reports

 • Report Builder 3.0 Tips and Tricks

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön