Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu 2 günlük eğitimde öğrenciler, Microsoft® SQL Server® Report Builder ve SSRS ile rapor yazmanın temel noktalarını öğrenmeye devam edecekler. Eğitim, bir veritabanına bağlanarak ve sunum verilerini düzenleyerek rapor yazmaya odaklanacak olup bu çalışma şunları içermektedir: tablo ve matriks raporlarını oluşturma, raporları biçimlendirme, rapor verilerini gruplandırma, basit ve karmaşık ifadeler oluşturma, birleşik verileri görüntüleme, verileri sıralama ve filtreleme, verileri grafiklendirme, raporları yazdırmaya ve dışa aktarmaya hazırlama. Report Builder 3.0, Microsoft® SQL Server® sürüm 2014, 2012 ve 2008 R2 için mevcuttur.

Hedefler

 • Report Builder ortamında gezinme
 • Tablo raporlarını oluşturma
 • Raporları biçimlendirme
 • Temel ve karmaşık ifadeler oluşturma
 • Rapor verilerini gruplandırma
 • Matriks raporlarını oluşturma
 • Verileri sıralama ve filtreleme
 • Verileri grafiklerle özetleme
 • Raporları yazdırma ve dışa aktarma

Ön Koşullar

 • Windows’a aşinalık.
 • Klasör oluşturma ve klasörlerde gezinme.
 • Programları açma.
 • Pencereleri düzenleme.
 • Nesneleri kopyalama ve yapıştırma.
 • Metin biçimlendirme.
 • Dosyaları kaydetme.
 • Microsoft® Office Access 2013: Seviye 1 veya temel veritabanı kavramlarında eşdeğer deneyime sahip olma.

Hedef Kitle

Bu eğitimin birincil hedef kitlesi Microsoft® SQL Server® Report Builder ve SSRS ile rapor hazırlamaya yeni olan kişiler, bir başka rapor oluşturma yazılımından geçiş yapanlar ve halihazırda Report Builder ve SSRS kullanarak rapor hazırlayanlardır.

Eğitimin ikincil hedef kitlesi ise Report Designer (SSRS) kullanan kişilerdir.

Eğitim katılımcıları, Microsoft® SQL Server® Report Builder ve SSRS, programlama (Visual Basic) ve/veya İşlem Yapılandırmalı Sorgulama Dili (T-SQL) deneyimi olan veya olmayan iş analistleri, programcı analistleri, veri analistleri, veritabanı yöneticileri veya BT profesyonelleri olabilir.

Topics

 • Exploring the Report Builder Environment
 • Adding Data to Table Reports
 • Formatting Data and Creating Expressions in Reports
 • Grouping Report Data
 • Matrix Reports
 • Charts
 • Printing and Exporting Reports

Diğer Eğitimler

SQL Server
23 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön