Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu iki günlük eğitim, adaylara SQL Server’ın SQL Server 2016, 2014 veya 2012’de yönetimi için gereken PowerShell ve SMO bileşenlerini kullanmaları için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Öğrenciler, günlük ve planlı bakım görevlerinin nasıl yönetildiğini öğrenecekler. Eğitimin asıl odaklandığı alan veritabanı motorunun yönetimi olsa da Analiz Hizmetlerine (SSAS) ve Entegrasyon Hizmetlerine (SSIS) yönelik opsiyonel materyal ve egzersiz çalışmaları da eğitime dahildir.

Hedefler

  • SQL Server’ı ve PowerShell kullanan tüm bileşenlerini kurma ve yapılandırma
  • PowerShell ile günlük SQL Server yönetimi
  • PowerShell komut yazma ve programlama seçeneklerini kullanarak SQL Server ortamının bakımı

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrencilerin:

  • Windows masaüstü veya sunucular üzerinde çalışma deneyimi
  • Windows etki alanı ortamında çalışma deneyimi
  • SQL Server Sunucularının yönetiminde deneyimi
  • PowerShell ile ilgili temel deneyimi veya Eğitim 10961B - Windows PowerShell ile Yönetimi Otomatik Hale Getirme eğitimini almış olmaları gerekir.

Hedef Kitle

Bu eğitim, bir Windows ağ ortamında çalışan SQL Server yöneticilerine yöneliktir. SQL Server sunucularının yönetiminde ve PowerShell kullanımında en az bir yıllık deneyim önerilmektedir.

Topics

  • Install and Configure SQL Server with PowerShell
  • Administering SQL Servers with PowerShell
  • Maintaining SQL Server with PowerShell

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön