Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Microsoft First Look Clinic eğitimi, Windows 10’un İşletme Sürümünü kullanarak BT Profesyonellerine Windows 10’un yeni özelliklerini ve fonksiyonlarını tanıtmaktadır. Ayrıca Kimlik Yönetimi, Azure Active Directory (AAD) gibi bulut servisleri, kurulum/yönetim araçları ve yeni Kullanıcı Arayüzü gibi önemli Windows 10 ekosistemlerini de kapsamaktadır. Hiçbir konu başlığı ayrıntılı olarak ele alınmıyor olsa da öğrenciler bu klinik eğitimini bitirdiklerinde Windows 10’un yeni özellikleri ve yetkinliklerini ve bunlarla ilgili servisler ile yönetim araçlarını öğrenmiş olacaklardır.

Hedefler

 • Windows 10’un yeni özelliklerini listeleyebilme ve açıklayabilme.

 • Halihazırda var olan bu özellikleri ve hangi sürümlerde olduklarını anlama.

 • Windows 10’daki yeni kullanıcı arayüzünü kullanma ve özelleştirme

 • Windows 10’u kurmak ve yönetmek için gereken hazırlıkları açıklama

 • Kurulum Seçeneklerini anlama

 • Yönetim Seçeneklerini anlama

 • Windows 10’un genel güvenlik özelliklerini anlama

 • Device Guard özelliklerini listeleme

 • Device Guard’ı kurmak için uygulanan metodolojiyi anlama

Hedef kitle

Bu klinik eğitimi, Windows 10’daki yeni özellikler ve fonksiyonları öğrenmeye ilgi duyan BT profesyonellerine yöneliktir. Genel olarak yeni teknolojiyi benimseyenler veya Windows 10’un fonksiyonları ve bunlarla ilgili bulut servisleri ve araçları hakkında erken bilgi sahibi olmak isteyenler, bu First Look Clincik eğitimine katılarak önemli bir fayda elde edecekler. Bir BT kuruluşunda teknik alanlarda kilit konumda etki sahibi olanlar ve teknoloji konusunda karar vericiler, Windows 10’un en yeni özellikleri ve teknolojilerinin bazıları hakkında erken bilgi sahibi olarak çeşitli faydalar elde edebileceklerinden bu eğitime katılabilirler.

Topics

 • Introduction to Windows 10

 • Deployment and Management of Windows 10

 • Security Features of Windows 10

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön