Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu bir günlük eğitim, Active Directory ile çalışan BT Profesyonellerine veya Active Directory ile çalışan BT Profesyonellerine yöneticilik yapan BT yöneticilerine yöneliktir. Ayrıca Exchange gibi Active Directory ile entegre olan ürünlerle çalışan BT profesyonelleri de bu eğitimden faydalanabilir. Bu eğitimde öğrenciler, Active Directory’nin Microsoft tarafından nasıl ve neden geliştirildiğini, temel mimarisini, temel tasarımını ve yönetiminin yanı sıra Azure gibi servislerle bulut entegrasyonuna ilişkin güvenliği ve temel konuları öğrenmektedir.

Hedefler

 • Active Directory’de kullanılan sektörel standartları ve önemlerini anlama.

 • Etki Alanı Kontrolörlerinin ve Active Directory Replikasyon mekanizmalarının fonksiyonlarını tanıma.

 • Forest, Etki Alanı ve OU yapısını anlama.

 • Active Directory Sitelerinin rolünü tanıma ve anlama.

 • Etki Alanı Kontrolörü Sunucu versiyonlarını, Forest ve Etki Alanı Fonksiyonel seviyelerini belirlemek için gereken beceriler.

 • Active Directory NTLM ve Kerberos’daki kimlik doğrulama mekanizmalarını açıklama.

 • Active Directory’de kullanılan Grup Politikası Nesnelerini (GPO) optimize etme ve sürdürme.

 • Active Directory Bölümlerinin ve Global Kataloğun çalışmasını anlama.

 • Active Directory’nin Federasyon Servisleri ve Azure gibi Bulut Servisleri ile kullanımını temel açıdan anlama.

Ön Koşullar

 • Ağ kurma kavramlarını temel düzeyde anlama.

 • Temel düzeyde Windows bilgisi.

 • Kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi güvenlik kavramlarını temel düzeyde anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, acemi ve deneyimli BT profesyonelleri, Active Directory’ye yeni olan Ağ Yöneticileri, Yardım Masası Personeli, Ağ Destek Personeli, Masaüstü Destek Personeli, BT personelini yöneten Yöneticiler, Active Directory ve Exchange Yöneticileri ile etkileşim halindeki ürünleri oluşturan Geliştiriciler içindir.

Topics

 • Principles of Active Directory

 • Fundamentals of WAN management with Active Directory

 • Introduction to Active Directory Group Policy Object

 • Principles of Active Directory Integration

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön