Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu üç günlük eğitim esasen, tesis bünyesindeki bir Windows Server ortamının yönetilmesinde önemli bir deneyim sahibi olan BT profesyonelleri için tasarlanmıştır. Amacı, Windows Server yazılımı tanımlı veri merkezi, Azure Stack HCI ve diğer Azure Stack ürünleriyle ilgili ileri düzeydeki konuları ele almaktır. Eğitim ayrıca, Windows Server 2019 ile yazılım tanımlı veri merkezlerini uygulamaya koymak ve yönetmek için var olan Microsoft Sistem Merkezi ürünlerinin kullanımını da açıklamaktadır. Bu eğitim ileri düzeyde bir eğitim olup yazılım tanımlı veri merkezini ve hiper yakınsama prensiplerini kullanarak orta ila büyük ölçekte olacak şekilde kendi sanal iş yüklerini Windows Server 2019 üzerinde çalıştırmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır.

Hedefler

 • Azure Stack HCI, Azure Stack Hub ve Azure Stack Edge’in aralarında yer aldığı Azure Stack portföyünü açıklama

 • Azure Stack HCI temel teknolojilerini ve yönetim araçlarını açıklama.

 • Tipik bir Azure Stack HCI uygulamasının sürecini açıklama.

 • Azure Stack HCI hibrit özelliklerini belirleme.

 • İş yüklerini Azure Stack HCI üzerinde uygulamaya koyma, yönetme ve sürdürme.

 • Storage QoS ve Storage Replica dahil olmak üzere Azure Stack HCI Depolama için plan yapma ve bu planı uygulamaya koyma.

 • Azure Stack HCI Ağ Kurma için plan yapma.

 • Azure Stack HCI’da Yazılım Tanımlı Ağları uygulamaya koyma.

Ön Koşullar

 • Tesis bünyesindeki senaryolarda Windows Server işletim sistemlerinin ve Windows Server’daki sanallaştırılmış iş yüklerinin yönetiminde orta düzeyde deneyim

 • Sık kullanılan Windows Server yönetim araçları ile orta düzeyde deneyim (ilk ön koşul gereğince)

 • Microsoft’un temel bilişim, depolama, ağ kurulumu ve sanallaştırma teknolojileri hakkında orta düzeyde bilgi

 • Windows Server tabanlı bilişim ve depolama teknolojileri hakkında orta düzeyde bilgi

 • Microsoft Azure’da Hizmet olarak Altyapı hizmetlerinin (IaaS) uygulamaya konulması ve yönetilmesinde temel düzeyde deneyim

 • Azure Active Directory (Azure AD) hakkında temel düzeyde bilgi

 • Microsoft sanallaştırma güvenliği ile ilgili teknolojiler hakkında orta düzeyde bilgi

Hedef kitle

Bu eğitim, tesis bünyesindeki Windows Server ortamlarını yöneten ve sunucu iş yüklerini yönetmek amacıyla Azure’u kullanmak ve Windows Server 2019 üzerinde kendi iş yüklerini çalıştırmak isteyen BT profesyonellerine yöneliktir. Bu BT profesyonelleri ayrıca, Windows Server 2019 ile yazılım tanımlı veri merkezlerini uygulamaya koymak ve yönetmek için var olan Microsoft Sistem Merkezi ürünlerini kullanmayı da istemektedirler.

Topics

 • Introducing Azure Stack HCI

 • Operating and maintaining Azure Stack HCI

 • Planning for and implementing Azure Stack HCI storage

 • Planning for and implementing Azure Stack HCI networking

Diğer Eğitimler

Windows
28 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön