Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Masaüstleri geliştikçe bunların kurulması ve güncellenmesine yönelik yöntemler de gelişmektedir. Bu eğitimde bir işletim sistemi kurulum stratejisinin nasıl planlanacağını ve uygulamaya konulacağını öğreneceksiniz. Bu eğitim öğrencilere, kullanılabilecek çeşitli yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygun  olduğu senaryoların yanı sıra modern yöntemleri kullanarak Windows’un nasıl kurulacağını da anlamalarında yardımcı olacaktır. Eğitim ayrıca Windows için bir güncelleme stratejisinin planlanması ve uygulamaya konulmasını da kapsayacaktır.

Hedefler

  • Bir İşletim Sistemi kurulum ve yükseltme stratejisini uygulama

  • Farklı kurulum yöntemlerini anlama

  • Tesis bünyesindeki ve bulut tabanlı çözümlerin hangi senaryolarda kullanılabileceğini anlama

  • Masaüstlerini kurma ve Windows 10’a taşıma

  • Windows Güncelleme politikalarını planlama ve yapılandırma

Ön Koşullar

Modern Masaüstü Yöneticisi (MDA), M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Hedef kitle

Modern Masaüstü Yöneticisi (MDA), bir kurumsal ortamdaki cihazları ve istemci uygulamalarını kurmakta, yapılandırmakta, güvenli hale getirmekte, yönetmekte ve takip etmektedir. Sorumluluklar arasında kimliklerin, erişimlerin, politikaların, güncellemelerin ve uygulamaların yönetimi de yer almaktadır. MDA, modern bir kuruluşun işletme ihtiyaçlarını karşılayan bir cihaz stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya konulması için M365 Kurumsal Yönetici ile işbirliği yapar. Bu amaçla da MDA, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Topics

  • Planning an Operating System Deployment Strategy

  • Implementing Windows 10

  • Managing Updates for Windows 10

  • Course Conclusion

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön