Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu üç günlük eğitimde öğrencilere Microsoft'un System Center 2012 Orchestrator ürününü tasarlamak, kurmak ve bakımını yapmak için gerekli bilgiler verilmektedir. Bu eğitimde öğrencilere çeşitli System Center ürünleri ve ardından Orchestrator 2012 mimarisinin nasıl yapıldığı ve Systems Center paketinde de nasıl kurulduğu anlatılmaktadır. İlaveten bu eğitim, işletmenin bilişim ortamında karşılaşılabilecek çeşitli senaryoları ele almak üzere tasarlanan süreçlerin otomasyonunu da içermektedir. Eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Orchestrator 2012’yi işletmeleri için azami faydayı elde edecek şekilde yönetmek için gerekli beceriye sahip olacaktır. Bu eğitimde uygulamalı eğitim fırsatları da yer almaktadır ve böylece öğrenciler işletmelere yönelik çözümleri gerçek dünyadan senaryolara uygulayabilmektedir.

Hedefler

Orchestrator 2012’nin System Center paketinin tamamının rolünü açıklama

 • ITIL ve MOF hakkında genel bilgi verme

 • Orchestrator 2012’yi kurma ve yapılandırma

 • Orchestrator 2012’yi özelleştirme, optimize etme ve ölçeklendirme

 • Yerel Windows süreçleri için otomasyonu uygulamaya koyma

 • Gerçek dünyadan senaryoları kullanarak gelişmiş rehberler hazırlama

 • Diğer System Center ve Microsoft ürünleri için entegrasyon paketlerini uygulamaya koyma

 • Hataları işleme ve günlük dosyası takibi için yapılandırmayı uygulamaya koyma

 • Felaket anında geri kurtarma yöntemlerini uygulamaya koyma

 • Orchestrator 2012’deki bakım ve sorun tespit ve giderme adımlarını uygulamaya koyma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler aşağıdaki alanlarda teknik bilgiye sahip olmalıdır:

 • Windows Server 2008 R2 işletim sistemi

 • Active Directory Domain Services (AD DS)

 • PowerShell,SQL Server,Excel PivotTables ve Opalis Integration Server ile deneyim

 • Orchestrator 2012 ile otomatik hale getirmeyi planladıkları ürün(ler) ve fonksiyon(lar) hakkında bilgi

 • Diğer System Center 2012 ürünlerinin yönetimine aşina olma faydalı olacaktır

Hedef kitle

Eğitim, Orchestrator 2012 ile yönetmek istedikleri sistemler konusunda teknik bilgiye sahip olan BT profesyonelleri için tasarlanmıştır. Bu eğitim, otomasyona ihtiyaç duyabilecek sistemlerin kritik bileşenlerini anlaması gereken BT profesyonelleri içindir.

Topics

 • Introduction to the System Center 2012 Orchestrator

 • Design and Deployment Considerations for Orchestrator 2012

 • Runbook Configuration Basics

 • Advanced Runbooks and Complex Activities

 • PowerPivot Reporting

 • Administration, Management and Extensibility

 • System Center 2012 Integration (optional)

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön