Özet
Hedefler
Ön Koşul
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu üç günlük eğitim esasen, tesis bünyesindeki bir Windows Server ortamının yönetilmesinde deneyim sahibi olan BT profesyonelleri için tasarlanmıştır. Eğitimin amacı, profesyonelleri Azure IaaS’nin barındırıldığı Windows sunucusu tabanlı iş yüklerini içeren ortamların planlanması, uygulamaya konulması ve yönetilmesi konusunda hazırlamaktır. Bu eğitim, Azure’un hibrit özelliklerinden nasıl faydalanılacağını, sanal ve fiziksel iş yüklerinin Azure IaaS’ye nasıl taşınacağını ve Windows Server 2019’u çalıştıran Azure sanal makinelerinin nasıl yönetileceğini ve güvenlik altına alınacağını ele almaktadır.

Hedefler

 • Bilişim, depolama ve ağ kurma dahil olmak üzere Azure IaaS’in temel prensiplerini açıklama.

 • Windows Admin Center ve PowerShell dahil olmak üzere hibrit çözümleri uygulamaya koymak için kullanılan araçları belirleme.

 • Azure IaaS üzerinde Azure AD DS ve yönetilen AD DS dahil olmak üzere Hibrit senaryolarda kimlik yönetimini uygulamaya koyma.

 • Azure AD DS’yi Azure AD ile entegre etme.

 • WAC, Azure Arc, Azure Automation ve Azure Monitor kullanarak hibrit senaryoları yönetme ve izleme.

 • Azure Security Center, Azure Sentinel ve Windows Güncelleme Yönetimi’ni kullanarak hibrit güvenliğini arttırma.

 • Azure Files ve Azure File Sync kullanarak hibrit senaryolarda Dosya Servislerini uygulamaya koyma.

 • Hibrit ve sadece buluta taşıma, yedekleme ve geri kurtarma senaryolarını planlama ve uygulamaya koyma.

 • Windows Server 2019’u çalıştıran Azure sanal makinelerini kurma ve ağ kurulumu, depolama ve güvenliği yapılandırma.

 • Windows Server 2019’u çalıştıran Azure sanal makinelerini yönetme ve bakımlarını yapma.

Ön Koşullar

 • AD DS, DNS, DFS, Hyper-V ve Dosya ve Depolama Servisleri dahil olmak üzere tesis bünyesindeki senaryolarda Windows Server işletim sistemini yönetme ve Windows Server iş yükleri konusunda deneyim sahibi olma.

 • Sık kullanılan Windows Server yönetim araçları ile deneyim sahibi olma (ilk ön koşul gereğince).

 • Microsoft’un temel bilişim, depolama, ağ kurulumu ve sanallaştırma teknolojileri hakkında temel düzeyde bilgi (ilk ön koşul gereğince).

 • Tesis bünyesindeki Windows Server tabanlı bilişim ve depolama teknolojileri (Yük Devir Kümeleme, Depolama Alanları) konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olma.

 • Microsoft Azure’da IaaS hizmetlerinin uygulamaya konulması ve yönetilmesinde temel düzeyde deneyim sahibi olma.

 • Azure Active Directory hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma.

 • Güvenlikle ilgili teknolojileri (güvenlik duvarları, şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama, SIEM/SOAR) temel düzeyde anlama.

 • PowerShell komut yazımı hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma.

Windows Server teknolojileriyle ilgili olarak aşağıdaki kavramları anlama:

 • Yüksek Kullanılabilirlik ve Felaket Anında Geri Kurtarma

 • Otomasyon

 • Takip

Hedef kitle

Bu üç günlük eğitim, tesis bünyesindeki Windows Server ortamlarını yöneten ve sunucu iş yüklerini yönetmek ve Windows Server 2019 üzerinde kendi iş yüklerini çalıştıran sanal makineleri güvenli kılmak amacıyla Azure’u kullanmak isteyen BT profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim ayrıca Microsoft Azure Altyapı Hizmeti (IaaS) iş yüklerini hedefleyen idari ve operasyonel görevleri içeren her tür role de fayda sağlamaktadır.

Topics

 • Introducing Azure Hybrid IaaS with Windows Server 2019

 • Implementing identity in hybrid scenarios

 • Facilitating hybrid management and operational monitoring in hybrid scenarios

 • Implementing security solutions in hybrid scenarios

 • Implementing file services in hybrid scenarios

 • Deploying and configuring Azure VMs

 • Managing and maintaining Azure VMs

 • Planning and implementing migration and recovery services in hybrid scenarios

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön