Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Kuruluşların, iş güçlerinin daha mobil hale getirilmesine yönelik talep arttıkça Masaüstü Yöneticisi’nin rolü de artık sadece “masaüstü” yönetimi değildir. BYOD’nin ortak bir alan haline gelmesiyle ve çalışanların kurumsal uygulamalara kişisel cihazlarından erişmesiyle birlikte masaüstü yönetiminin kapsamı da cihazların mülkiyeti kime ait olursa olsun hem masaüstü hem de mobil cihazları içermelidir. Bu eğitim sırasında öğrencilere modern yönetim ve ortak yönetim stratejilerinin temel bileşenleri tanıtılacaktır. Öğrenciler, Microsoft Intune’u bir kuruluşa dahil etmek için ne gerektiğini ve modern masaüstlerini ve cihazları yönetmek için bunu nasıl kullanacaklarını inceleyeceklerdir. Öğrenciler ayrıca uygulamaların ve tarayıcı tabanlı uygulamaların kurulum ve yönetimine ilişkin yöntemleri de öğreneceklerdir.

Hedefler

  • Ortak yönetim stratejilerinin faydalarını ve yöntemlerini anlama

  • Intune’u yapılandırma

  • Cihazları Intune’a kaydetme ve cihaz politikalarını yapılandırma

  • Kullanıcı profillerini ve klasör yeniden yönlendirmeyi yönetme

  • Mobil uygulama yönetimi stratejisini planlama

  • Office 365 ProPlus ve Internet Explorer ayarları dahil uygulamaları yönetme ve kurma

Ön Koşullar

Modern Masaüstü Yöneticisi, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Hedef kitle

Modern Masaüstü Yöneticisi (MDA), bir kurumsal ortamdaki cihazları ve istemci uygulamalarını kurmakta, yapılandırmakta, güvenli hale getirmekte, yönetmekte ve takip etmektedir. Sorumluluklar arasında kimliklerin, erişimlerin, politikaların, güncellemelerin ve uygulamaların yönetimi de yer almaktadır. MDA, modern bir kuruluşun işletme ihtiyaçlarını karşılayan bir cihaz stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya konulması için M365 Kurumsal Yönetici ile işbirliği yapar. Bu amaçla da MDA, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Topics

  • Device Enrollment

  • Configuring Profiles

  • Application Management

  • Course Conclusion

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön