Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu 1 günlük güvenlik grup çalışması, bir kuruluşun güvenliğini arttırmak için uygulanabilecek güvenlik uygulamaları hakkında bilgi vermektedir. Grup çalışması, bir grup güvenlik profesyonelinin - kırmızı takım - bir şirketin güvenlik altyapısının bir bölümüne saldırırken karşı grubun - mavi takım - da bu saldırıya karşı savunma yaptığı Kırmızı takım - Mavi takım güvenlik profesyonelleri kavramını incelemektedir. Her iki ekip de bir şirketin savunmalarını güçlendirmek için çalışmaktadır. İki ekibin hedefi de işletmenin daha üst düzey bir güvenliğe erişmesine yardımcı olmak olduğundan güvenlik sektörü bu fonksiyona Mor ekip adını vermektedir.

Bu grup çalışması, Microsoft tarafından Güvenlik alanında sunulmakta olan bir dizi grup çalışmasının bir parçasıdır. Bu grup çalışmasını tamamlamadan önce Güvenlik Grup çalışmaları serisindeki diğer eğitimlerden herhangi birini tamamlamış olmanız gerekli olmasa da seriye Microsoft Security Workshop: Enterprise Security Fundamentals adlı grup çalışması ile başlamanız önerilir.

Hedefler

 • Şu anki siber güvenlik ortamını açıklama

 • Ödün verme felsefesini açıklama

 • Bir ihlalin maliyetine katkıda bulunan etkenleri belirleme

 • Kırmızı ekip ile mavi ekibin sorumlulukları arasındaki farkı ayırt etme

 • Siber saldırganların genel hedeflerini belirleme

 • Kırmızı ekipçe gerçekleştirilen saldırıları açıklama

 • Kırmızı ekibin egzersizlerinde mavi takımın rolünü, hedeflerini ve saldırı faaliyetlerini açıklama

 • Bir saldırganın ayrıcalıksız hesaplardan ödün verme yollarını açıklama

 • Yanal hareketi sınırlandırmak için kullanılan yöntemleri açıklama

 • Saldırıları algılamak için telemetri takibinin nasıl kullanıldığını açıklama

 • Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik (CIA) üçlüsü kavramını açıklama

 • Kuruluşun hazırlıklarına dahil edilmesi gereken temel faaliyetleri açıklama

 • Politikaları geliştirmenin ve sürdürmenin temel ilkelerini belirleme

Ön Koşullar

Mesleki deneyimlerine ek olarak bu eğitime katılan öğrencilerin aşağıdaki teknik bilgilere de sahip olmaları gerekir:

 • Mevcut siber güvenlik ekosistemi

 • Bilgisayar ve ağlardaki saldırıların analizi

 • Temel Risk Yönetimi

Hedef kitle

Bu 1 günlük grup çalışması, Windows Güvenliği konusundaki bilgi seviyesini arttırarak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan BT Profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim, bu dizideki diğer güvenlik eğitimlerini almadan önce siber güvenlik ile ilgili arka plan bilgisi sunmaktadır.

Topics

 • Understanding the cyber-security landscape

 • Red Team: Penetration, Lateral Movement, Escalation, and Exfiltration

 • Blue Team Detection, Investigation, Response, and Mitigation

 • Organizational Preparations

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön