Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde BT Profesyonellerine, tesis bünyesindeki, hibrit ve bulut teknolojilerini kullanarak temel Windows Server iş yüklerini nasıl yönetecekleri öğretilmektedir. Eğitim, BT profesyonellerine, bir Windows Server hibrit ortamında kimlik, yönetim, bilişim, ağ kurma ve depolama gibi tesis bünyesindeki çözümleri ve hibrit çözümleri nasıl uygulamaya koyacaklarını ve yöneteceklerini öğretmektedir.

Hedefler

 • Windows Server’daki yönetim tekniklerini ve araçlarını kullanma.

 • Windows Admin Center ve PowerShell dahil olmak üzere hibrit çözümleri uygulamaya koymak için kullanılan araçları belirleme.

 • Windows Server’da kimlik servislerini uygulamaya koyma.

 • Azure IaaS üzerinde Azure AD DS ve yönetilen AD DS dahil olmak üzere hibrit senaryolarda kimlik yönetimini uygulamaya koyma.

 • Azure AD DS’yi Azure AD ile entegre etme.

 • Ağ altyapısı servislerini yönetme.

 • Windows Server’ı çalıştıran Azure sanal makinelerini kurma ve ağ kurulumu ve depolamayı yapılandırma.

 • Windows Server IaaS Sanal Makinesini uzaktan yönetme.

 • Windows Server’ı çalıştıran Azure sanal makinelerini yönetme ve bakımlarını yapma.

 • Dosya sunucularını ve depolamayı yapılandırma.

 • Azure Files ve Azure File Sync kullanarak hibrit senaryolarda Dosya Servislerini uygulamaya koyma.

Hedef Kitle Profili

Bu dört günlük eğitim, Windows Server ile çalışma konusunda deneyim sahibi olan ve hem tesis bünyesindeki teknolojileri hem de hibrit teknolojileri bir araya getirerek tesis bünyesindeki ortamlar konusundaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen Windows Server Hibrit Yöneticilerine yöneliktir. Windows Server Hibrit Yöneticileri, bir Windows Server hibrit ortamında kimlik, yönetim, bilişim, ağ kurma ve depolama gibi tesis bünyesindeki çözümleri ve hibrit çözümleri uygulamaya koymakta ve yönetmektedir.

Topics

 • Introduction to AD DS

 • Manage AD DS domain controller and FSMO roles

 • Implement Group Policy Objects

 • Manage Advanced features of AD DS

 • Implement Hybrid Identity with Windows Server

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön