Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu beş günlük eğitim, öğrencilere Microsoft System Center 2012 Operations Manager’ı başarıyla tasarlamaları ve kurmaları için gereken bilgiyi sunmaktadır. Bu eğitimde öğrencilere servislerin izlenmesine ilişkin temel teori tanıtılmaktadır. Öğrenciler ayrıca Operations Manager 2012’nin yapılandırılması, kurulumu, takibi ve çalıştırılmasını da öğreneceklerdir.

Eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Operations Manager’ı işletmeleri için azami faydayı elde edecek şekilde yönetmek için gerekli beceriye sahip olacaktır.  Bu eğitimde örnek çalışmalar ve uygulamalı eğitim fırsatları da yer almaktadır ve böylece öğrenciler işletmelere yönelik çözümleri gerçek dünyadan senaryolara uygulayabilmektedir.

Hedefler

 • Bir Üretim Servisi Takip Programı tasarlama ve oluşturma

 • Operations Manager 2012’yi yapılandırma ve yönetme

 • Sunucular, uygulamalar ve servisler için takibi kurma

 • Yönetim paketlerini kurma

 • Monitörleri ve kuralları oluşturma

 • Monitörleri ve kuralları azami fayda için ayarlama

 • BT ve iş tüketimi için raporları oluşturma ve yapılandırma

 • İş ortaklarına değer katmak için SLA’ları karşılama ve aşma

 • Takip görünümlerini ve yönetim görevlerini yapılandırma

 • UNIX/Linux ve Ağ Cihazları için takibi kurma

 • Operations Manager 2012 rol tabanlı güvenliği yapılandırma

 • Bildirimleri, aboneleri ve abonelikleri yapılandırma

 • Genel Operations Manager 2012 bakım ayarlarını yapılandırma

 • Operations Manager 2012 Ağ Geçidi Sunucusunu açıklama

 • PowerShell ile Operations Manager’ı otomatik hale getirme

 • İş ortaklarına değer kazandırmak için SLA’ları karşılama ve aşma

 • Operations Manager’ı diğer araçlarla entegre etme

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • Windows Server 2008 R2 işletim sistemi

 • Active Directory Domain Services (AD DS)

 • PowerShell ve SQL Server ile SQL Server Raporlama Servisleri deneyimi

 • Veri merkezi yönetim süreçlerine aşinalık

 • BT Altyapı Kitaplığı (ITIL) ile önceden çalışmış olma

 • Microsoft Operations Framework (MOF) ile önceden çalışmış olma

Hedef kitle

Bu eğitim, ön koşul niteliğindeki bazı teknik bilgilere sahip olan ve üretim ortamları için kapsamlı bir servis takip sistemini uygulamaya koymak için gereken becerileri öğrenmek isteyen BT Profesyonelleri içindir. Bu eğitim ayrıca BT ortamının çalışma durumu hakkındaki bilgileri nasıl ileteceğini öğrenmek isteyen BT Profesyonelleri içindir.

Topics

 • Introduction to System Center 2012 Operations Manager

 • Plan for Service Monitoring

 • Plan an Operations Manager 2012 Deployment

 • Deploy Operations Manager 2012

 • Deploy the Operations Manager 2012 Agent

 • Deployment and Administration of Monitoring (Management) Packs

 • Tune Monitoring (Management) Packs

 • Monitor Administration

 • Advanced Monitoring

 • Reports

 • Notifications and Operations Manager 2012 Maintenance

 • System Center 2012 Integration

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön