Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim katılımcılara Windows sunucularının yönetilmesi ve yönetiminin otomatik hale getirilmesi için PowerShell’i kullanmaya yönelik temel bilgileri ve becerileri kazandırmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılar belirli bir görevi yerine getirmek için ihtiyaç duydukları komutları belirlemek ve oluşturmak için gereken becerilere de sahip olacaktır. Katılımcılar ayrıca tekrarlayan görevlerin otomatik hale getirilmesi ve raporların oluşturulması gibi gelişmiş görevleri yerine getirmek için komut metinlerini nasıl yazacaklarını da öğrenecekler. Bu eğitim ile aralarında Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure ve Microsoft 365 gibi bir dizi Microsoft ürününü desteklemek için gereken beceriler sunulmaktadır. Bu amaca ulaşmak için de eğitim bu ürünlerden herhangi birine odaklanmayacaktır ancak tüm bu ürünlerin ortak platformu olan Windows Server ise eğitimin öğrettiği tekniklerin uygulanacağı örnek program olarak kullanılacaktır.

Hedefler

 • Windows PowerShell fonksiyonlarını açıklama ve temel komutları bulmak ve çalıştırmak için bu ürünü kullanma.

 • Yerel sistem yönetimi için cmdlet’leri belirleme ve çalıştırma.

 • Windows PowerShell veri hattı ile çalışma.

 • Diğer depolama şekilleriyle çalışmak için PSProvider ve PSDrive’ları kullanma.

 • WMI ve CIM kullanarak sistem bilgilerini sorgulama.

 • Değişkenler, dizeler ve veri tabloları ile çalışma.

 • Windows PowerShell’de temel komut dizilerini oluşturma.

 • Windows PowerShell ile uzaktaki bilgisayarları yönetme.

 • PowerShell ile Azure kaynaklarını yönetme.

 • PowerShell ile Microsoft 365 servislerini yönetme.

 • Arka plan işlerini ve programlanan işleri kullanma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • Windows ağ kurma teknolojileri ve bu teknolojilerin uygulamaya konulması konusunda deneyim.

 • Windows Server yönetimi, bakımı ve sorun tespit ve giderilmesi konusunda deneyim.

Hedef Kitle

Bu eğitim zaten Windows Server, Windows Client, Azure ve Microsoft 365 yönetimi konusunda deneyim sahibi olan ve yönetim için Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen BT Profesyonellerine yöneliktir. PowerShell’in herhangi bir sürümünde veya herhangi bir komut yazma dilinde önceden deneyim sahibi olunmadığı varsayılmaktadır. Eğitim ayrıca aralarında Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server ve Microsoft SQL Server’ın da bulunduğu sunucu yönetiminde deneyim sahibi BT Profesyonelleri için de uygundur.

Topics

 • Getting started with Windows PowerShell

 • Windows PowerShell for local systems administration

 • Working with the Windows PowerShell pipeline

 • Using PSProviders and PSDrives

 • Querying management information by using CIM and WMI

 • Working with variables, arrays, and hash tables

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön