Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Her gün daha fazla kuruluş, BT departmanlarından iş gücünün mobilitesini desteklemesini istiyor. Modern ortamlar için de Masaüstü Yöneticisi’nin, ister kuruluşa isterse de çalışanların kendisine ait olsun telefonları, tabletleri ve bilgisayarları yönetebilmesi ve destekleyebilmesi gerekiyor. Aynı zamanda BT, bu cihazların eriştiği verileri de korumaya devam edebilmeli. Bu eğitimde öğrencilere, modern yönetimde temel güvenlik kavramları tanıtılacak. Eğitim, kimlik doğrulama, kimlikler ve erişim konularının yanı sıra bu kategorilerin nasıl korunacağını da ele almaktadır. Öğrenciye Azure Active Directory tanıtılacak ve öğrenci, cihazları ve verileri uygunluk politikalarına göre korumak amacıyla Microsoft Intune’u nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Son olaraksa bu eğitim Azure Information Protection ve Windows Defender Advanced Threat Protection gibi temel özellikleri ve bu özelliklerin nasıl uygulamaya konulduğunu kapsayacaktır.

Hedefler

  • Azure AD’nin avantajlarını ve özelliklerini açıklama.

  • Active Directory DS ile Azure AD’yi kullanarak kullanıcıları yönetme.

  • Windows Hello for Business’ı uygulamaya koyma.

  • Uygunluk politikalarına göre koşullu erişim kurallarını yapılandırma.

  • Cihazları ve verileri güvenli hale getirmek için kullanılan çeşitli araçları açıklama.

  • Windows Defender Advanced Threat Protection’ı uygulamaya koyma.

Ön Koşullar

Modern Masaüstü Yöneticisi (MDA), M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Hedef kitle

Modern Masaüstü Yöneticisi (MDA), bir kurumsal ortamdaki cihazları ve istemci uygulamalarını kurmakta, yapılandırmakta, güvenli hale getirmekte, yönetmekte ve takip etmektedir. Sorumluluklar arasında kimliklerin, erişimlerin, politikaların, güncellemelerin ve uygulamaların yönetimi de yer almaktadır. MDA, modern bir kuruluşun işletme ihtiyaçlarını karşılayan bir cihaz stratejisinin tasarlanması ve uygulamaya konulması için M365 Kurumsal Yönetici ile işbirliği yapar. Bu amaçla da MDA, M365 iş yüklerine aşina olmalı ve Windows 10 ve Windows dışı cihazların kurulması, yapılandırılması ve bakımının yapılmasında deneyime ve bu amaçla gereken becerilere sahip olmalıdır. MDA rolü, tesis bünyesindeki yönetim teknolojilerinden ziyade bulut servislerine odaklanmaktadır.

Topics

  • Managing Authentication in Azure AD

  • Managing Devices and Device Policies

  • Managing Security

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön