Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitment arafından verilen bu beş günlük eğitim esasen, Windows Server ile deneyime sahip BT profesyonelleri için tasarlanmıştır. Windows Server 2019 kullanarak kimlik, ağ kurulumu, depolama ve bilişimin yönetilmesinden sorumlu olacak olan, Windows Server 2019’ya yönelik senaryoları, gereksinimleri ve seçenekleri anlaması gereken profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu eğitimde birçok kuruluşta Windows Server 2019’u kurmak ve desteklemek için gereken temel yönetim becerileri verilmektedir.

Hedefler

 • Windows Server 2018’daki yönetim tekniklerini ve araçlarını kullanma.

 • Kimlik Servislerini uygulamaya koyma.

 • Ağ altyapısı servislerini yönetme.

 • Dosya sunucularını ve depolamayı yapılandırma.

 • Hyper-V sanallaştırmayı ve konteynerleri kullanarak sanal makineleri yönetme.

 • Yüksek kullanılabilirlik ve felaket anında geri kurtarma çözümlerini uygulama.

 • Kritik kaynakları korumak için güvenlik özelliklerini uygulama.

 • Uzak Masaüstü Servislerini yapılandırma.

 • Sanal makine tabanlı masaüstü altyapı kurulumunu yapılandırma.

 • Uzaktan erişimi ve web servislerini uygulamaya koyma.

 • Servis izleme ve performans izlemeyi uygulamaya koyma ve sorun tespiti ve gidermesini uygulama.

 • AD DS ve depolama ile ilgili yükseltme ve taşıma işlemlerini gerçekleştirme.

Ön Koşullar

 • Windows Server 2012 veya Windows Server 2016’da Active Directory Domain Services (AD DS) kavramları ve teknolojileri konusunda deneyim.

 • Windows Server 2012 veya Windows Server 2016’da Active Directory Domain Services (AD DS) kavramları ve teknolojileri konusunda deneyim.

 • IP adresleme, ad çözümleme ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) gibi temel ağ kurma teknolojileri deneyimi ve bu teknolojileri anlama.

 • Microsoft Hyper-V ve temel sunucu sanallaştırma kavramlarıyla çalışma deneyimi ve bu kavramları anlama.

 • Güvenlikle ilgili temel uygulamaların farkında olma.

 • Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10 gibi Windows istemci işletim sistemleri deneyimi.

 • Temel düzeyde Windows PowerShell deneyimi.

Hedef kitle

Bu eğitim, Windows Server ile çalışma konusunda deneyimi olan ve Windows Server 2019’daki temel yönetim bileşenleri ve teknolojilerini kapsayan tek bir beş günlük eğitim arayan BT profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim ayrıca önceki Windows Server sürümlerini kullanan sunucu yöneticilerinin Windows Server 2019 ile ilgili bilgi ve becerilerini güncellemelerine de yardımcı olmaktadır. Ek olarak bu eğitim, Windows Server ile ilgili sınavlardan geçmek için gerekli hazırlık malzemelerini arayan kişilere de yardımcı olabilir. Eğitim,hizmet masası rolündeyken sunucu bakımına geçmek isteyenler için de uygundur.

Topics

 • Windows Server Administration Overview

 • Identity Services in Windows Server

 • Network Infrastructure services in Windows Server

 • File Servers and Storage management in Windows Server

 • Hyper-V virtualization and containers in Windows Server

 • High Availablity in Windows Server

 • Disaster recovery in Windows Server

 • Windows Server security

 • RDS in Windows Server

 • Remote access and web services in Windows Server

 • Server and performance monitoring in Windows Server

 • Upgrade and migration in Windows Server

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön