Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde BT Profesyonellerine, tesis bünyesindeki, hibrit ve bulut teknolojilerini kullanarak gelişmiş Windows Server servislerini nasıl yapılandıracakları öğretilmektedir. Bu eğitim BT Profesyonellerine Azure’un hibrit özelliklerinden nasıl faydalanacaklarını, sanal ve fiziksel iş yüklerini Azure IaaS’ye nasıl taşıyacaklarını ve Windows Server’ı çalıştıran Azure sanal makinelerini nasıl güvenlik altına alacaklarını öğretmektedir. Eğitimde BT Profesyonellerine ayrıca yüksek kullanılabilirlik, sorunların tespiti ve giderilmesi ve felaket anında geri kurtarma ile ilgili görevlerin nasıl yerine getirileceği de öğretilmektedir. Eğitim, aralarında Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate ve Azure Monitor’ün de bulunduğu yönetim araçları ve teknolojilerini vurgulamaktadır.

Hedefler

 • Windows Server işletim sistemi ortamının güvenlik yapılandırmasını zorlaştırma.

 • Azure Security Center, Azure Sentinel ve Windows Güncelleme Yönetimi’ni kullanarak hibrit güvenliğini arttırma.

 • Kritik kaynakları korumak için güvenlik özelliklerini uygulama.

 • Yüksek kullanılabilirlik ve felaket anında geri kurtarma çözümlerini uygulama.

 • Hibrit senaryolarda geri kurtarma servislerini uygulamaya koyma.

 • Hibrit ve sadece buluta taşıma, yedekleme ve geri kurtarma senaryolarını planlama ve uygulamaya koyma.

 • AD DS ve depolama ile ilgili yükseltme ve taşıma işlemlerini gerçekleştirme.

 • WAC, Azure Arc, Azure Automation ve Azure Monitor kullanarak hibrit senaryoları yönetme ve izleme.

 • Servis izleme ve performans izlemeyi uygulamaya koyma ve sorun tespiti ve gidermesini uygulama.

Hedef Kitle

Bu dört günlük eğitim, Windows Server ile çalışma konusunda deneyim sahibi olan ve hem tesis bünyesindeki teknolojileri hem de hibrit teknolojileri bir araya getirerek tesis bünyesindeki ortamlar konusundaki yetkinliklerini geliştirmek isteyen Windows Server Hibrit Yöneticilerine yöneliktir. Tesis bünyesindeki çekirdek teknolojileri uygulamaya koymuş ve yönetmekte olan, ortamlarını güvenli kılmak ve korumak, sanal ve fiziksel iş yüklerini Azure IaaS’e taşımak, yüksek oranda kullanılabilir ve tamamen yedeklenebilir bir ortam etkinleştirmek ve izleme ve sorun tespit ve giderme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen Windows Server Hibrit Yöneticileri.

Topics

 • Secure Windows Server user accounts

 • Hardening Windows Server

 • Windows Server update management

 • Secure Windows Server DNS

 • Implement Windows Server IAAS VM network security

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön