Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu beş günlük eğitim, öğrencilere Sistem Merkezi 2012 Operations Manager’ı kurmaları ve yapılandırmaları için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sunmaktadır. Ayrıca bu eğitim, öğrencileri 2012 Operations Manager altyapısını yönetmeye de hazırlayacaktır.

Hedefler

 • Operations Manager 2012’yi kurma ve global ve Yönetim Sunucusuna özel ayarları yapılandırma.

 • Yüksek düzeyde kullanılabilirlik için Kaynak Havuzlarını kullanma.

 • Operations Manager Konsolu ve Web Konsolu’nda gezinme.

 • Yönetilen sistemlerde hem otomatik hem manüel ajan kurulumunu gerçekleştirme.

 • Yönetim paketlerini içe ve dışa aktarma.

 • Kuralları, Olayları, Monitörleri ve Görevleri yapılandırma.

 • Raporlamayı yapılandırma ve raporları oluşturma.

 • Agentless Monitoring ve Agentless Exception Monitoring’i kullanarak iş istasyonlarını ve sunucuları takip etme.

 • Audit Collection Services’ı yapılandırma ve yönetme.

 • Sentetik İşlemleri oluşturma.

 • Dağıtık Uygulamaları oluşturma.

 • Bir ajana birden çok ortam sağlama.

 • Güvenilir olmayan ortamların izlenmesi için Gateway sunucusu yapılandırma.

 • Yönetim grupları arasındaki iletişimi yapılandırma.

 • Operations Manager 2007’den 2012 Operations Manager’a geçiş.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • PC donanımları ve cihazlarına aşina olmalıdır.

 • Windows tabanlı sistemleri desteklemede deneyim sahibi olmalıdır.

 • Toplu işlem ve komut dosyalarının yazımında ve düzenlenmesinde deneyim sahibi olmalıdır.

 • Windows uygulamasını ve servis günlüklerini gözden geçirmede deneyim sahibi olmalıdır.

 • Dağıtık uygulama ortamlarının yapılandırılması ve desteklenmesinde deneyim sahibi olmalıdır.

 • Windows Server 2008 işletim sistemi ve ağ yapılandırması konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

 • Active Directory’nin çalışması konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Hedef kitle

Bu eğitim, temel düzeyde Windows Server, Active Directory ve ağ yapılandırması ve yönetimi deneyimi olan BT profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Overview of System Center 2012 Operations Manager

 • Installing the 2012 Operations Manager Infrastructure

 • Navigating Operations Manager

 • Global Management Group Settings and Notifications

 • Installing and Configuring Agents

 • Management Packs

 • Operations Manager Monitoring

 • Monitoring without Agents

 • Operations Manager Reporting

 • Operations Manager Audit Collection Services

 • Synthetic Transactions

 • Distributed Applications

 • Monitoring Complex Environments

 • Backup and Disaster Recovery

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön