Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu iki günlük tamamlayıcı eğitim, küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelen öğrencilere Sistem Merkezi 2012 R12 Operations Manager’ı kurmaları ve yapılandırmaları için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sunmaktadır. Bu eğitim, 10964C: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager adlı eğitimle birlikte bir paket halinde sunulmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanan bu tamamlayıcı eğitimi, 10964C kodlu eğitimle birlikte kullanmayı tercih edecek gruplar için önerimiz, bu tamamlayıcı eğitimdeki altı modülün tamamını 1. ve 2. günde öğretmek ve ardından 10964C ile devam etmektir. 10964C’den gelen aşağıdaki modüller, bu senaryoda öğretilmeyecektir: 10964C Modül 1 10964C Modül 2 10964C Modül 6 10964C Modül 9 10964C Modül 10

Hedefler

  • Operations Manager 2012 R2’yi kurma ve global ve Yönetim Sunucusuna özel ayarları yapılandırma.

  • Operations Manager Konsolu ve Web Konsolu’nda gezinme.

  • Yönetim paketlerini içe ve dışa aktarma.

  • Sentetik İşlemleri oluşturma.

  • Dağıtık Uygulamaları oluşturma.

  • Operations Manager 2007’den 2012 R2 Operations Manager’a geçiş

Hedef kitle

Bu eğitim, temel düzeyde Windows Server, Active Directory ve ağ yapılandırması ve yönetimi deneyimi olan orta ve küçük ölçekli işletmelerin BT profesyonellerine yöneliktir.

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön