Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, PowerShell konusunda az veya temel bilgi sahibi olan SQL yöneticilerine yöneliktir. Eğitim, sık kullanılan SQL yönetim görevlerine odaklanmakta olup yöneticilerin PowerShell ile SQL’i birlikte kullanabilmeleri için ihtiyaç duydukları temel bilgiyi vermektedir. Eğitim, 752552 PowerShell 5.0 Temel Unsurları adlı eğitimle de sona ermektedir.

Hedefler

 • Modülleri inceleme ve kurma.

 • SQL Server Komutlarını inceleme ve anlama.

 • SQL Server Yönetim Nesnelerini (SMO) anlama.

 • En son güncellemeleri anlama.

 • SQL Server ortamı bilgilerini alma

 • Oturum açmaları anlama ve oluşturma.

 • Dosyaların ve dosya gruplarının nasıl eklendiğini anlama.

 • Veritabanlarının nasıl ayrıldığını ve eklendiğini anlama.

 • Veritabanlarının nasıl yedeklendiğini ve geri yüklendiğini anlama.

 • Dizinlerin nasıl yeniden düzenlendiğini/oluşturulduğunu anlama.

 • Kullanılabilir komutları keşfetme.

 • Çizelgeleme seçeneklerini anlama.

 • Performans metriklerinin takibine yönelik seçenekleri anlama.

 • SSAS’yi anlama ve kullanma.

 • SSIS’yi anlama ve kullanma.

 • SSRS’yi anlama ve kullanma.

 • PowerShell’in gelişimini anlama.

 • PowerShell ortamını anlama ve kullanma.

 • Tümü önemli Yardım Sistemini anlama ve kullanma

 • PowerShell’i anlama ve kullanma.

 • Dosya sistemi ile çalışmayı anlama ve kullanma.

 • Parametreleri anlama ve kullanma.

 • Kullanıcı tanımlı değişkenleri anlama ve kullanma.

 • Dizeleri anlama ve kullanma.

 • Hash tablolarını anlama ve kullanma.

 • Komutları anlama ve yürütme.

 • Veri hattını anlama ve kullanma.

 • Çıktının biçimlendirme ile nasıl kontrol edildiğini anlama.

 • Arka plandaki işleri anlama.

 • Diğer adları anlama.

 • Döngüleri anlama ve kullanma.

 • While döngülerini anlama ve kullanma.

 • Do While döngülerini anlama ve kullanma.

 • Do Until döngülerini anlama ve kullanma.

 • For döngülerini anlama ve kullanma.

 • ForEach döngülerini anlama ve kullanma.

 • Döngülerin yürütülmesini değiştirmeyi anlama.

 • Komut yazımını anlama ve kullanma.

 • Fonksiyonları ve filtreleri anlama.

 • Komut tasarımının temel unsurlarını anlama.

 • Komut yazımındaki tehlikeleri anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim SQL Yöneticileri ve SQL Geliştiricileri için tasarlanmıştır.

Topics

 • Course Overview

 • PowerShell and SQL

 • SQL Administration with PowerShell

 • Monitoring and Automation

 • SSAS, SSIS, AND SSRS

Diğer Eğitimler

Windows
28 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön