Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde maliyetleri nasıl azaltacağınızı ve ağınızdaki verimlilikleri nasıl arttıracağınızı öğreneceksiniz. Bir kurumsal BT altyapısını Grup Politikası ile nasıl konsolide edeceğinizi keşfedecek ve Windows Server ve Windows istemcilerini çalıştıran bilgisayar sistemlerini ve etki alanı kullanıcılarını kontrol etmeyi ve yönetmeyi öğreneceksiniz. Grup Politikalarını oluşturacak, idari şablonları ve güvenlik şablonlarını uygulamaya koyacak ve yazılım paketlerini kurarken en iyi uygulamalara karar vereceksiniz. Kurumsal sistemlerinizi ve ağlarınızı optimize etmek için gereken deneyim ve araçlara sahip olacaksınız. İdari şablonları ve güvenlik şablonlarını uygulamaya koyacak ve yazılım paketlerini kurarken en iyi uygulamalara karar vereceksiniz. Kurumsal sistemlerinizi ve ağlarınızı optimize etmek için gereken deneyim ve araçlara sahip olacaksınız.

Hedefler

 • Grup Politikası özellikleri ve fonksiyonları

 • Güvenlik politikalarını yönetmek için Grup Politikası yönetim araçlarını kullanma

 • Grup Politikası altyapısı tasarlama

 • Grup Politikası işleme mimarisi

 • Grup Politikası aracılığıyla Grup Politikası Nesnelerini yedekleme, geri yükleme, içe aktarma ve kopyalama

 • Yönetim Konsolu

 • Grup Politikasını yönetmek için Windows PowerShell’i kullanma

 • Grup Politikası’nı kullanarak güvenliği uygulamaya koyma

 • Masaüstü ortamını Grup Politikası ile yapılandırma

 • Dolaşım profillerini ve Klasör Yeniden Yönlendirmeyi yapılandırma

 • Yazılım paketlerini atama ve yayınlama

 • AppLocker ve yazılım kısıtlama politikalarını uygulamaya koyma

 • Yönetim Şablonlarını oluşturma ve kurma

 • Grup Politikası tercihlerini yapılandırma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • Microsoft Windows Server 2008/2012 ortamlarında deneyim sahibi olma ve Active Directory’yi temel düzeyde anlama.

Hedef kitle

Bu eğitim, yardım masası desteği, sistem yönetimi ve ağ tasarımından sorumlu olan Kurumsal ağ personeline yöneliktir.

Topics

 • Introduction to Configuration Management

 • Using Group Policy Management Tools

 • Designing a Group Policy Infrastructure

 • Understanding the Architecture of Group Policy Processing

 • Troubleshooting and Backing Up GPOs

 • Securing Windows Using Group Policy

 • Implementing Application Security Using Group Policy

 • Configuring the Desktop Environment with Group Policy

 • Implementing User State Virtualization

 • Assigning and Publishing Software Packages

 • Configuration Management with Windows PowerShell

 • Implementing PowerShell Desired State Configuration

 • Configuring Group Policy Preferences

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön