Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Bu beş günlük eğitmenli eğitim, BT profesyonellerine dağıtık bir ortamda Active Directory Etki Alanı Servislerini (AD DS) nasıl kuracaklarını ve yapılandıracaklarını, Grup Politikası’nı nasıl uygulayacaklarını, yedekleme ve geri yükleme işlemlerini nasıl yapacaklarını, Windows Server 2016’daki Active Directory ile ilgili sorunları nasıl izleyeceklerini ve gidereceklerini öğretmektedir. Bu eğitim ayrıca Active Directory Federation Services (AD FS) ve Active Directory Certificate Services (AD CS) gibi diğer Active Directory sunucu rollerinin nasıl kurulacağını da öğretmektedir.

Topics:

 • Installing and configuring domain controllers

 • Managing objects in AD DS

 • Advanced AD DS infrastructure management

 • Implementing and administering AD DS sites and replication

 • Implementing Group Policy

 • Managing user settings with Group Policy

 • Securing Active Directory Domain Services

 • Deploying and managing AD CS

 • Deploying and managing certificates

 • Implementing and administering AD FS

 • Implementing and administering AD RMS

 • Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

 • Monitoring, managing, and recovering AD DS

Diğer Eğitimler

Windows
37 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön