Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Financials Accounting Hub, Oracle dışı Muavin Defterlerin (Üçüncü Şahıs) Oracle'ın Muavin Defter Muhasebesi altyapısından faydalanarak Yevmiye Fişlerini Oracle General Ledger’a aktarmaları için tasarlanmış bir araçtır.

Hedefler

  • Muhasebeyi oluşturmak ve girişileri Genel Muhasebe’ye aktarmak için gereken adımları belirlemek amacıyla Financials Accounting Hub ürününün nasıl kullanılacağını öğrenme

  • Yevmiye fişi girişlerini oluşturmak için Financials Accounting Hub’ı kullanmak için gereken kurulumları açıklama

  • Financials Accounting Hub kullanarak işlemler için muhasebe ve yevmiye fişi girişlerini nasıl oluşturabileceğinizi açıklama

Topics

  • Overview of Financials Accounting Hub

  • Defining, Building and Integrating a Third Party Application

  • Using Accounting Methods Builder (AMB)

  • Creating Journal Entries

  • Using Reports

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön