Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, kritik kalite bilgilerini kuruluşları çapında toplamak, yönetmek ve dağıtmak için Oracle Kalite Yönetimi’ni nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Öğrenciler, Oracle Kalite Yönetimi’nin özellikleri, kavramları ve genel fonksiyonlarına girişle çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte de kalemler için arızalar ve kalınlık gibi kalite koleksiyon unsurlarını ve tedarikçiler ve müşterilere ilişkin diğer özellikleri nasıl belirleyecekleri ve tanımlayacaklarının yanı sıra ihtiyaçlarına uygun şekilde koleksiyon planlarını nasıl oluşturacaklarını da öğrenecekler. Öğrenciler, ölçüm, test veya muayene toplama planlarını oluşturmak için kalite özelliklerini gruplandırarak kalite verilerini kuruluşlarından toplamayı ve raporlamayı da öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca kalite verilerinin sonuçlarının belirlenen sınırların dışında olması halinde otomatik olarak gerçekleşen kalite esaslı eylemleri de öğrenecekler. Öğrenciler, Kalite Çalışma Ekranı’nı kullanmayı ve Oracle Kalite Yönetimi’nin sunduğu Parti Atlama ve Numune Alma özelliklerinden faydalanmayı da öğrenecekler.

Ek olarak bu eğitim, Oracle Kalite Yönetimi’nin, Oracle WIP ve Satın Alma Yönetimi gibi diğer uygulamalarla nasıl entegre olduğunun anlaşılmasına da yardımcı olmaktadır. Son olaraksa öğrenciler, küresel çaptaki kalite verilerini görüntülemek için raporlar, sorgulamalar ve İstatistiki Süreç Kontrolü grafiklerini oluşturmayı da öğrenecekler.

Hedefler

 • Oracle Kalite Yönetimi’nin belli başlı özelliklerini anlama

 • Kalite Toplama Unsurlarını ve Toplama Planlarını oluşturma

 • Kalite şartnamelerini ve kaliteye dayalı eylemleri tanımlama

 • Oracle Kalite Yönetimi’ni diğer uygulamalarla entegre etme

 • Kalite Çalışma Ekranı’nı kullanma ve küresel çaptaki kalite verilerini görüntüleme

 • Küresel çaptaki kalite verilerini birden çok şekilde görüntülemek için raporları, sorguları ve grafikleri oluşturma

Topics

 • Overview of Oracle Quality Management

 • Setting Up and Implementing Quality

 • Collection Elements

 • Specs

 • Collection plan

 • Quality Data Collection

 • Managing Manufacturing Quality

 • Managing Supplier Quality

 • Quality Workbench

 • Quality Data Analysis and Reports

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön