Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle İKYS, farklı işletme modellerini iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tanımlamanıza imkan sağlamaktadır. Oracle İKYS’yi kullanarak organizasyonlar, işler, pozisyonlar ve kademeler gibi işletmenizi temsil edecek iş yapısı bileşenlerini oluşturabilirsiniz.

Hedefler

 • Kurumsal iş modellerinin farklı türlerini tanıma
 • Oracle İKYS’deki farklı kurumsal iş modellerini temsil etme
 • İş yapısı bileşenlerini ve bunların kullanımını belirleme
 • İşler, pozisyonlar ve kademeler gibi kurumsal varlıkların benzersiz yapısını tanımlama
 • İş gruplarını, yerlerini ve organizasyonları oluşturma
 • Organizasyon hiyerarşilerini kurma
 • Mali raporlama yapılarını temsil etme
 • GL Hesap Kombinasyonlarına göre İK Organizasyonlarını otomatik oluşturma
 • Yasal ve resmi raporlama yapılarını temsil etme
 • Resmi olarak zorunlu raporlamalar için organizasyon bilgilerini tanımlama
 • İşleri ve pozisyonları tanımlama
 • Pozisyon hiyerarşilerini tanımlama ve değiştirme
 • Kontrol Listelerini kurma
 • Çalışan ücretlendirmelerini kurma

Topics

 • Overview of Enterprise Work Structures
 • Understanding Work Structure Components 1
 • Understanding Work Structure Components 2
 • Understanding Work Structure Components 3
 • Setting Up Enterprise Work Structures
 • Defining Key Flexfields
 • Creating a Business Group
 • Creating Locations
 • Creating Organizations
 • Representing Financial Reporting Structures
 • Representing Government Reporting Structures (US)
 • Representing Jobs and Positions
 • Position Hierarchies
 • Mass Move Updates
 • Understanding Checklists
 • Setting Up Workers Compensation (US)
 • Setting Up Enterprise Work Structures – Conclusion
 • Practice - Additional Practices and Guided Demonstrations

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön