Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, çeşitli iş modelleri ve senaryolarına uyması için farklı ürün ağacı türlerini tanımlamak amacıyla Oracle Ürün Ağacı’nı kullanmayı öğrenecekler. Ek olarak öğrenciler, mühendislik değişiklik emirlerini oluşturmak ve uygulamaya koymak için Oracle Mühendislik’i kullanmayı da öğrenecekler ve ürün ağacı ve mühendislik bilgilerinin nasıl kurulacağını, uygulamaya konulacağını ve kullanılacağını öğrenecekler. Uygulama seansları ile öğrenciler ürün ağaçlarını, yönlendirmeleri ve mühendislik değişiklik emirlerini uygulamalı olarak oluşturabileceklerdir. Ayrıca mühendislik bilgilerini nasıl kopyalayıp imalata aktarabileceklerini de öğrenecekler. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Oracle Ürün Ağacı ve Oracle Mühendislik ürünlerini kullanmaya hazır olacaklar.

Hedefler

 • Oracle Mühendislik’i kullanma

 • Mühendislik değişiklik emirlerini oluşturma

 • Ürün Ağacı oluşturma

 • Mühendislik değişiklik emirlerini uygulamaya koyma

 • Yönlendirmeleri oluşturma

 • Oracle Ürün Ağacı’nı kullanma

Topics

 • Defining items

 • Setting Up Bills of Material and Routings

 • Creating bills of material

 • Creating Customized Bills of Material

 • Maintaining Bills of Material

 • Create routing

 • Maintaining routing

 • Common Bills of Material and Routing Functionality

 • Engineering Overview

 • Setting Up Oracle Engineering

 • Creating Engineering Change Orders

 • Maintaining Engineering Change Orders

 • Transferring and Copying Engineering Items, Bills, and Routings

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön