Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Zaman ve İş Gücü Yönetimi’nin hedefi, ürün ve temel özellikleri hakkında bilgi vermektir. Bu eğitim, ortak iş süreçlerini desteklemek amacıyla Oracle Zaman ve İş Gücü Yönetimi’nin sunduğu özelliklere dair bilgi sunmaktadır.

Hedefler

 • Oracle Zaman ve İş Gücü Yönetimi ürününü tanıma
 • Zaman kartını oluşturan blokları tanıma
 • OTL’nin sunduğu farklı esnek uygulama seçeneklerini anlama
 • OTL için unsur kurulum sürecini tanıma
 • Onay sürelerinin ve zaman kartlarına ilişkin stillerin nasıl tanımlanacağını öğrenme
 • Doğrulama için zaman girişi kurallarını anlama
 • Zaman kartı düzenleri ve tercihlerini öğrenme
 • Oracle Zaman ve İş Gücü Yönetimi Kurallarını (OTLR) anlama
 • Zaman yönetimi yapılarının ve politikalarının birbirine nasıl uyduğunu belirleme
 • OTLR Yapılandırma
 • Yapıların ve politikaların çalışanlara nasıl atanacağını öğrenme
 • Zaman kartlarını Toplu Unsur Girişi (BEE) ve Oracle Projeler’e aktarma
 • Değişiklik ve Geç Denetimin nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlama
 • Giriş seviyesinde işlemenin avantajlarını ve esnekliğini açıklama
 • Zaman Kartı Kontrol Panelini kullanma
 • OTL’nin zaman kartı verilerini nasıl arşivlediğini ve geri yüklediğini öğrenme

Topics

 • Introduction to Oracle Time and Labor
 • Introducing the Timecard
 • Implementation Options
 • Time Entry and Approval Rules
 • Approval Periods and Styles
 • Using Elements in OTL
 • Mappings and Retrieval Processes
 • Timecard Layouts and Preferences
 • Defining OTLR Structures
 • Defining OTLR Policies
 • Assigning Structures and Policies
 • Transferring Timecards to BEE and Oracle Projects
 • Change and Late Audit (CLA)

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön