Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12’yi veya Oracle E-İş Yönetim Sistemi 12.1’i uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir.

Oracle Gelişmiş Fiyatlandırma, Oracle Sipariş Yönetimi ve diğer Oracle Uygulamaları için fiyatlandırma ve promosyon hesaplamalarını yürüten esnek bir fiyatlandırma altyapısı sunarak e-iş uygulamalarını desteklemektedir. Bu eğitimde öğrenciler, Oracle Gelişmiş Fiyatlandırma’nın şu özelliklerini ve kavramlarını öğrenmektedir: genel kurulum adımları, fiyat listeleri, formüller, niteleyiciler ve niteleyici grupları, değiştiriciler, fiyat defterleri, öznitelik yönetimi, fiyatlandırma güvenliği ve sorun tespit ve giderme.

Hedefler

 • Belirli bir müşteri için ürünleri ve bu ürünlerin fiyatlarını listeleyen fiyat defterlerinin nasıl kullanıldığını anlama
 • Fiyatlandırma fonksiyonlarınızı genişletmek için öznitelik yönetiminin nasıl kullanıldığını anlama
 • Kullanıcıların fiyatlandırma varlıklarına (fiyat listeleri ve değiştiriciler gibi) ve fiyatlandırma eylemlerine erişimini kontrol etmek amacıyla fiyatlandırma güvenliğinin nasıl kurulduğunu anlama
 • Fiyatlandırma sorunlarını çözmenize yardımcı olması için tanı ve sorun tespit ve giderme araçlarını öğrenme
 • Oracle Gelişmiş Fiyatlandırmanın temel özelliklerini öğrenme
 • Genel uygulama kurulumunu anlama
 • Fiyat listelerini ve birden çok para birimi cinsinden fiyat listelerini kurma
 • Kalemlerin liste fiyatlarını ve bu fiyatlara uygulanan iskontoları hesaplamak için formülleri tanımlama
 • Uygunluk kurallarını belirlemek için niteleyicileri ve niteleyici gruplarını oluşturma
 • Fiyat düzeltmelerini (örneğin, iskontolar ve kar payları), avantajları (örneğin, ücretsiz mallar ve kuponlar) ve navlun ve özel masrafları kurmak için değiştiricileri tanımlama

Topics

 • Overview of Oracle Advanced Pricing
 • Generic Implementation Setup
 • Price Lists
 • Formulas
 • Qualifiers and Qualifier Groups
 • Modifiers and Pricing Controls
 • Price Books
 • Attribute Management
 • Pricing Security
 • Diagnostics and Troubleshooting

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön