Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R12.2.9 Finansal Uygulamalar eğitimi sizlere Oracle Finans Uygulamalarının temel özelliklerini öğretmektedir. Genel Muhasebe, Satınalma, Borçlar Muhasebesi, Duran Varlıklar, Sipariş Yönetimi, Alacaklar Muhasebesi ve Nakit Yönetimi’ni kullanmayı öğrenin.

Hedefler

  • R12 e-İş Yönetim Sistemi bünyesindeki ürünler arasındaki kilit iş akışlarını ve entegrasyon noktalarını açıklama.

  • Finans uygulamalarında tedarikçilerin ve müşterilerin nasıl kullanıldığını anlama

  • İnternet Masrafları, Kira Yönetimi, TCA, Hazine ve Projeler gibi diğer e-İş Yönetim Sistemi ürünlerini anlama

  • Muhasebeden Finansal Raporlamaya kadarki iş akışını ve bu iş akışında kullanılan ürünleri anlama

  • Siparişten Nakit Akışına kadarki iş akışını ve bu iş akışında kullanılan ürünleri anlama

  • Satınalmadan Ödemeye kadarki iş akışını ve bu iş akışında kullanılan ürünleri anlama

 

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön