Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R 12.2 Oracle E-İş Yönetim Sistemi Vergi Temel Özellikleri eğitimi, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12, 12.1 veya 12.2’yi uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir. Bir yandan Oracle E-İş Yönetim Sistemi Vergi Yönetimi Sürüm 12’nin yeni özelliklerini keşfederken bir diğer yandan da bir vergi modelini nasıl oluşturacağınızı ve bu vergiyi bir işleme nasıl uygulayacağınızı öğrenin.

Hedefler

 • Vergi yapılandırmasını doğrulamak için Oracle Vergi Simülatörünü kullanma

 • E-İş Vergi raporlarını açıklama

 • E-İş Vergi Yönetimi’nin diğer Oracle E-İş Uygulamaları ile nasıl entegre olduğunu açıklama

 • E-İş Vergi kuralları motorunun, işlemlerdeki vergileri nasıl hesapladığını açıklama

 • Vergi muafiyetlerini kurma

 • Rehberli Kural Girişini ve Uzman Kural Girişini kullanarak vergi kurallarını kurma

 • Oran Rejimi akışını kullanarak temel vergi yapılandırmasını kurma

 • Vergilerin belirlenmesi amacıyla vergi yönetimini bir dizi vergi kuralına çevirme

 • E-İş Vergi Yönetimi’ni ve üçüncü şahıs vergi hizmeti sağlayıcılarını anlama

 • E-İş Vergi Yönetimi’nin temel kavramlarını anlama

 • Yapılandırma sahiplerini anlama

 • Sürüm 11i vergi verilerinin E-İş Vergi Yönetimi’ne nasıl taşındığını anlama

 • Vergi geri alma süreci işlemlerini anlama

 • İlgili tarafların vergi profillerini kullanmayı ve bu profillerin içeriğini anlama

 • Vergi kurallarındaki mali sınıflandırmaların kullanımını anlama

Topics

 • Oracle E-Business Tax Overview

 • Oracle E-Business Tax Basic Tax Configuration

 • Setting Up Tax Rules

 • Part 2: Setting Up Tax Rules

 • Configuration Owners and Event Class Settings

 • Managing Party Tax Profiles

 • Configuration Owners and Service Providers

 • Fiscal Classifications

 • Example: Determining Tax Rule Components Based on Tax Regulations

 • Tax Recovery, Self-Assessment, and Offset Taxes

 • Managing Taxes on Transactions

 • Tax Reporting Ledger

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön