Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R12.2.9 Oracle Genel Muhasebe Yönetimi Temel Özellikleri eğitimi, Oracle Genel Muhasebe’de muhasebe döngüsünü tamamlamak için gerekenleri öğretmektedir. Ayrıca işletme çapında muhasebe süreci verimliliklerini azami seviyeye çıkartmayı da öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Uygulama özelliklerini açıklama

 • Oracle Genel Muhasebe’nin e-İş Yönetim Sistemi uygulamaları ile nasıl entegre olduğunu açıklama

 • Muhasebe döngüsünü tamamlamak için gereken adımları belirleme

Topics

 • Oracle General Ledger Process

 • Ledger

 • Accounting Setup Manager

 • Basic Journal Entries

 • Summary Accounts

 • Advanced Journal Entries

 • Advanced Security

 • Financial Budgeting

 • Multi-Currency

 • Consolidations

 • Period Close

 • Financial Reporting

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön