Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R12.2 Oracle Muavin Defter Muhasebesi Temel Özellikler eğitimi, Oracle E-İş Yönetim Sistemi modüllerini destekleyen kural tabanlı muhasebe motoru, araç seti ve veri havuzunu öğretmektedir. Muavin defter yevmiye girişlerini ve çok daha fazlasını sorgulayın, oluşturun ve değiştirin.

Hedefler

 • Yevmiye satırı türleri ve tanımlarını tanımlama

 • Uygulama muhasebesi tanımlarını geliştirme sürecini anlama

 • Hesap sapma kurallarını tanımlama

 • Girilen tanımların kopyalarını oluşturma ve bunları özelleştirme

 • Muhasebe Oluşturma programını kullanarak yevmiye girişlerini oluşturma ve aktarma

 • Yevmiye Girişlerini Genel Muhasebeye Aktarma programını kullanarak uygun yevmiye girişlerini Genel Muhasebeye aktarma

 • Muavin defter yevmiye girişlerini oluşturma

 • İşlem ve Muhasebe hesap cetvelini kullanma

 • Destekleyici referansları tanımlama ve destekleyici referans dengesinde sorgulamalar yapma

 • Genel Muhasebe hesap bakiyeleri, muhasebe olayları, yevmiye girişleri ve yevmiye girişi satırlarında birden çok seçim kriterine göre sorgulamalar yapma

 • İş akışlarını kurma ve kopyalama

 • Oracle Muavin Defter Muhasebesi’nin diğer Oracle e-İş uygulamaları ile entegrasyonunu anlama

Topics

 • Overview of Subledger Accounting

 • Create Accounting and Transfer Journal Entries to General Ledger

 • Inquiries

 • Accounting Methods Builder (AMB)

 • Reports

 • Creating Manual Subledger Journal Entries

 • Advanced Options

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön