Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R12.X Oracle Sipariş Yönetimi eğitimi, sizlere Oracle Sipariş Yönetimi’ni nasıl kullanacağınızı öğretmektedir. Oracle Stok Yönetimi, Alacaklar Muhasebesi, Fiyatlandırma ve Sevkiyat Yürütme gibi satış siparişinin oluşturulmasını ve işleme konmasını etkileyen, satış siparişlerini oluşturan ve işleme koyan modüllerin nasıl kurulacağını öğrenin.

Hedefler

 • Fiyat listelerini, değiştiricileri, niteliklendiricileri ve fiyat defterlerini oluşturma ve kullanma

 • Siparişten nakde kadarki yaşam döngüsü bünyesindeki sevkiyat akışlarını açıklama

 • Sevkiyatla ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için sevkiyat varlıklarını kurma ve kullanma

 • Oracle Sipariş Yönetimi için birden çok organizasyondan oluşan erişim kontrolünü kurma

 • Alt envanterleri, ölçü birimlerini ve kalemleri tanımlama

 • Kalem sipariş edilebilirlik kurallarını tanımlama

 • Siparişler ve satırlar için kullanıcı tanımlı özellikleri tanımlama

 • Müşterileri, fatura bilgilerini ve kredi kontrolünü tanımama

 • Vergiyle ilgili kurulum adımlarını açıklama

 • Profil seçeneklerini ve sistem parametrelerini kurma

 • İşleme sınırlarını, varsayılan hale getirme kurallarını ve işlem türlerini kurma

 • Planlama ve iş akışını kullanma

 • Bekletmeleri tanımlama

 • Siparişleri temizleme

 • İstisnaları yönetme

 • Siparişten nakde kadarki yaşam döngüsünü farklı sipariş türleriyle yürütme

Topics

 • Overview of Oracle Order Management

 • Multiple Organization Access Control Setup

 • Oracle Inventory Setup for Oracle Order Management

 • Oracle Receivables Setup for Oracle Order Management

 • Oracle Order Management Setup Steps

 • Holds, Order Purge, and Exception Management Setup

 • Basic Pricing Setup

 • Overview of Shipping Execution

 • Shipping Execution Setup

 • Order Entities and Order Flows

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön