Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle İş Akışını Uygulamaya Koyma eğitimi, Oracle İş Akışı kavramlarını ve özelliklerini öğretmektedir. Bu eğitim ayrıca bir e-iş ortamında Oracle İş Akışı’nı kullanmanın faydalarını da kapsamaktadır.

Hedefler

 • Oracle İş Akışı Oluşturucu kullanarak bir iş akışı sürecini tasarlama

 • Oracle İş Akışı’nın İşletme Olayı Sistemi ile iş süreçlerinin tanımlanmasına, otomasyonuna ve entegrasyonuna nasıl imkan sağladığını açıklama

 • Bildirimlere yanıt verme 

 • Çalışma sırasındaki bir iş akışı sürecinin durumunu izleme

 • İş olayları için abonelik esaslı işlemeyi tanımlama 

 • Gelişmiş iş akışı süreci tasarım özelliklerini uygulamaya koyma 

 • İş listesi esnek alanlarını kullanarak özel iş listesi görünümlerini tanımlama

 • Bir saha için Oracle İş Akışı’nı kurma ve yönetme

Topics

 • Workflow Processes

 • Monitoring Workflow Processes

 • Workflow Notifications

 • Oracle Workflow Directory Service

 • Defining Business Event System Processing

 • Workflow Engine

 • Oracle Workflow APIs

 • Workflow Administration

 • Customizing Workflow Processes

 • 12.2 Product Hub

 • System Setup

 • Implementing Role-Based Security

 • Setting Up Item Classes

 • Creating Items

 • Using Style and SKU Items

 • Item Maintenance

 • Managing Structures

 • Using the Product Workbench

 • Administering Item Business Rules

 • Publishing Data to Other Systems

 • Using Import Workbench

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön