Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12’yi veya Oracle E-İş Yönetim Sistemi 12.1’i uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir.

Bu eğitim, kuruluşunuzda bordro kazançları ve kesintilerini nasıl kuracağınıza dair ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu eğitim ile ayrıca kazançları ve kesintileri işleme koymak için Oracle Bordro’nun kullandığı tanımların rolünü de öğreneceksiniz. Eğitim, yerelleştirme sırasında kazançlar ve kesintiler için kullanılabilecek olan diğer uygulama özelliklerini ve şablonları da kapsamaktadır.

Hedefler

 • Ücret eklentilerini tanımlama ve yönetme
 • Önceden tanımlanan kazanç türlerini kullanma
 • Emeklilik sağlayıcılarını, türlerini ve planlarını kurma
 • Bordro bakiyelerinin rolünü anlama ve yeni bakiyeleri tanımlama
 • Bir kuruluşta bordro kazançları ve kesintilerinin kurulumuna ilişkin bilgileri sunma
 • Ertelenmiş ücretlendirme planlarını ve vergiye tabi kazançları tanımlama
 • Basit bordro işleme formüllerini yazma veya yapılandırma
 • Telafi karşılıklarını kurma ve kullanma
 • Sendika kesintilerini ve mesleki örgüt üyeliği kesintilerini kurma
 • Gelişmiş Geriye Dönük Ödemeyi kurma
 • Sendika Kesintileri raporunu çalıştırma
 • Unsur tasarımı sihirbazını kullanmayı öğrenme
 • Bakiyeleri Yönetme
 • Üçüncü şahıs ödeme yöntemlerini kurma

Topics

 • Introduction to Payroll Earnings and Deductions
 • Earnings and Deductions
 • Deductions
 • Element Setup for Payroll
 • Batch Element Entry and Linking Elements
 • Writing Formulas
 • Controlling the Frequency of Processing an Element
 • RetroPay
 • Net-to-Gross and Proration
 • Third-Party Payments
 • Wage Attachments
 • HR/Payroll Extracts
 • State Retirement System Plans

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön