Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle İKYS Uygulama ve Kullanım FastFormula eğitimi, FastFormula’nın Oracle İKYS içindeki temel kullanım alanlarını anlamanızı ve tüm İKYS hesaplama ve doğrulama ihtiyaçları için formüller yazabilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu eğitimin içeriği hem Oracle Uygulama Yazılımları 11i hem de Sürüm 12,12.1,12.2 kullanıcıları ile ilgilidir. Sürüm 12’ye özel fonksiyonlar eğitimde özel olarak belirtilmektedir. Eğitim ile verilen uygulama talimatları, Vision gösterim ortamı kullanılarak yazılmıştır. Bu nedenle bu uygulamaları tamamlamak için tesisinizde bir Oracle Application Vision veritabanına veya benzer bir eğitim veya test ortamına erişiminiz olmalıdır.

Hedefler

 • İş Yönetimine ilişkin kuralları tanımlamak için FastFormula’ları oluşturma

 • Bordro İşleme için FastFormula’ları oluşturma, değiştirme ve kullanma

 • PTO Tahakkuk Planları için FastFormula’ları oluşturma, değiştirme ve kullanma

 • Farklı formül türlerini açıklama

 • Önceden tanımlanmış, oluşturulmuş ve kullanıcı tanımlı formüller arasındaki farkı açıklama

 • İşletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak için hazır ve oluşturulmuş formülleri uygulama

 • İyi yapılandırılmış ve etkin FastFormula’lar yazma

 • FastFormula Assistant kullanarak formül yazma

 • Formüllerinizde koşullu mantık, Boolean işleçleri, fonksiyonlar ve kullanıcı tablolarını kullanma

 • Doğrulama için FastFormula’ları oluşturma, değiştirme ve kullanma

 • Formüllerinizde dönüşüm fonksiyonlarını kullanma

 • Quick Paint Reports ve Assignment Sets için FastFormula kullanımını açıklama

Topics

 • Introduction to Oracle FastFormula

 • Oracle FastFormula in HRMS Product Suite

 • FastFormula Basic Syntax

 • Oracle FastFormula Structure

 • Advanced Oracle FastFormula Syntax

 • Examples of Oracle FastFormula

 • Tips, Troubleshooting and Efficient Design

 • Using FastFormula in People Management Templates

 • Writing Formulas for Person Number Generation

 • Using Oracle FastFormula to Define Rules for Benefits Administration

 • Writing FastFormula for Benefits Administration: Input, Output, and Eligibility Rules

 • Writing FastFormula for Benefits Administration: Further Benefit Rules Input, Output, and Eligibility Rules

 • Using FastFormula in Oracle Payroll and Total Compensation

 • Testing Payroll Formulas

 • Designing and Building Business Rule Solutions

 • How Absence Management and Accrual Plans Use Formulas

 • Review of PTO Formula Types

 • Inputs and Outputs of Accrual Formulas

 • Adapting Accrual Formulas

 • Using Formulas to Define Business Rules and to Define Parameters for Oracle HRMS Business Intelligence Reports

 • Calling Formulas from PL/SQL

 • Creating a PL/SQL Function for use in a Formula

 • Using Predefined Formulas

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön