Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12’yi veya Oracle E-İş Yönetim Sistemi 12.1 veya 12.2’yi uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir.

Bu eğitimde kalılımcılar, nakit döngülerini yönetmek için Oracle Nakit Yönetimi’ni nasıl kurup kullanacaklarını öğrenmektedirler. Uygulamalı alıştırmaları kullanan katılımcılar, kuruluşları için banka hesaplarını nasıl oluşturacaklarını, banka hesaplarının mutabakatını nasıl yapacaklarını ve nakit tahminlerini nasıl gerçekleştireceklerini öğrenirler. Bu eğitim, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12’yi veya Oracle E-İş Yönetim Sistemi 12.1’i uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir.

Hedefler

 • Fonları, banka hesapları arasında aktarma

 • Banka ekstrelerinin mutabakatı

 • Nakit havuzları, nakit konumlandırma ve nakit tahmini ile nasıl çalışılacağını açıklama

 • Banka faaliyetleri için oluşturulan muhasebe olaylarını açıklama

 • Banka bakiyeleri ile çalışma ve faizi hesaplama

 • Banka dosyası, ödemeler, alınan ödemeler ve muhtelif işlemlerden banka ekstresi nakit akışlarını kurma

 • SEPA Kredi Transferini ve bileşenlerini açıklama

 • Banka hesabına erişim ile ilgili güvenliği kurma

 • Oracle Nakit Yönetimi’nin ve ilgili uygulamaların nasıl kurulacağını açıklama

 • Banka hesaplarını oluşturma

Topics

 • Oracle Cash Management Overview

 • Cash Management Security

 • Setup Cash Management

 • Manage Bank Accounts

 • Bank Account Transfers

 • Accounting Events

 • Manage Bank Statements

 • Reconcile Bank Statements

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön