Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle E-İş Yönetim Sistemi Sürüm 12’yi veya Oracle E-İş Yönetim Sistemi 12.1 veya 12.2’yi uygulamaya koymuş olan müşterilere yöneliktir. Laboratuvarlar R12.2.9 ortamında doğrulanmıştır.

Hedefler

 • Ürün maliyetlerini canlandırma, analiz ve tahmin etme

 • Kalem birim maliyetlerini kolayca güncelleme ve yönetme

 • İşiniz açısından önemli olan envanter yapısını ve maliyet kontrollerini tanımlama

 • Kalem maliyetlerini, envanter ve devam eden işlere ilişkin değerleri, muhasebe girişlerini ve brüt marjları görüntüleme

 • Envanter ve devam eden iş işlemlerini genel muhasebenize otomatik olarak aktarma

 • Envanterleri ve devam eden işleri kesintisiz olarak değerlendirme

Topics

 • Overview of Oracle Cost Management

 • Overview of Setup and Implementation of Oracle Cost Management

 • Setting Up in Oracle Cost Management

 • Describing Cost Controls

 • Item Costing

 • Defining Resource and Overhead Costs

 • Standard Costing

 • Average Costing

 • Analyzing WIP Transactions

 • Period Close for Inventory Organizations

 • Periodic Costing

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön