Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, R12 Oracle Proje Kaynak Yönetimi’nin uygulamaya konulmasını öğrenecekler. Bu eğitim, proje personelinin uygulamaya konulmasından bir proje tahmininin oluşturulmasına dek kurulumla ilgili temel hususları kapsamaktadır ve uygulama kararlarının etkilerinin bazılarını açıklamaktadır.

Hedefler

  • R12 Oracle Proje Kaynak Yönetimi Temel Özelliklerinin Kurulumu
  • Oracle Proje Kaynak Yönetimi özelliklerini belirleme
  • Oracle Proje Kaynak Yönetimi’ndeki kaynakların rolünü açıklama
  • Uygulamaya koyma ile ilgili temel kararların etkilerini anlama

Topics

  • Overview of Oracle Project Resource Management
  • Project Staffing
  • Implementing Project Staffing
  • Reporting
  • Summary

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön