Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu R12.2.9 Oracle Alacaklar Muhasebesi eğitiminde:  

 • Siparişten Nakde kadarki Yaşam Döngüsünü anlayabileceksiniz.

 • Oracle Alacaklar Muhasebesi Sürecini anlayabileceksiniz.

 • Tarafları ve Müşteri Hesaplarını yönetebileceksiniz.

 • Otomatik Fatura’yı Kullanarak Faturaları işleme koyabileceksiniz.

 • Fatura Sunum Mimarisi Süreçlerini açıklayabileceksiniz.

 • Kredi Yönetimini kurabileceksiniz.

 • Alacaklar Muhasebesi Kurumsal Komuta Merkezi

Hedefler

 • Genel Alacaklar Muhasebesi sürecini açıklama

 • Tarafları ve müşteri hesaplarını yönetme

 • Otomatik Fatura sürecini açıklama

 • Fatura sunum mimarisi süreçlerini açıklama

 • Kredi Yönetimini anlama

 • Kredi yönetiminin işlenmesini belirleme

 • Faturalandırma ile ilgili kurulum bilgilerini anlama

 • Teslim alma sürecini açıklama

 • Teslim almalar ile ilgili kurulum bilgilerini anlama

 • Vergi muhasebesi sürecini anlama

 • Dönem kapanışı ile ilgili olduğundan Muavin Defter Muhasebesini anlama

 • Sipariş Girişinden Banka Mutabakatına kadarki siparişten nakde kadarki süreci anlama

 • Siparişten Nakde Kadarki Yaşam Döngüsündeki temel alanları anlama

 • Alacaklar Muhasebesi sürecinin Siparişten Nakde Kadarki Yaşam Döngüsü bünyesinde nasıl konumlandığını açıklama

Topics

 • Order to Cash Lifecycle Overview

 • Overview of Oracle Receivables Process

 • Manage Parties and Customer Accounts

 • Process Invoices Using AutoInvoice

 • Process Invoices

 • Bill Presentment Architecture

 • Credit Management

 • Implement Customer Invoicing

 • Receipts

 • Implement Receipts

 • Tax Processing

 • Period Closing Process

 • Receivables Enterprise Command Center

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön