Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde katılımcılar Oracle Eğitim Yönetimi hakkında genel bilgi sahibi olacak ve ardından bu programın eğitim kataloğu, çevrimiçi eğitim, kaynak ve kayıt yönetimi gibi özelliklerini uygulamaya koymayı ve kullanmayı öğrenecekler. Uygulayıcılar, OLM’yi müşterinin iş teamüllerine uyacak şekilde nasıl uygulamaya koyacaklarını öğrenirken yöneticiler de sınıfları, kayıtları, eğitmenleri ve mekanları nasıl yöneteceklerini öğrenmektedirler.

Bu eğitimin içeriği hem Oracle Uygulama Yazılımları 11i hem de Sürüm 12 kullanıcıları ile ilgilidir. Sürüm 12’ye özel fonksiyonlar eğitimde özel olarak belirtilmektedir. Eğitim ile verilen uygulama talimatları, Vision gösterim ortamı kullanılarak yazılmıştır. Bu nedenle bu uygulamaları tamamlamak için tesisinizde bir Oracle Application Vision veritabanına veya benzer bir eğitim veya test ortamına erişiminiz olmalıdır.

Hedefler

 • Esnek alanların, içeriğin ve konferans sunucularının kurulması gibi uygulamaya koyma görevlerini gerçekleştirme
 • Katalog ve içerik yapılarını tesis etme
 • Otomatik bekleme listesi ve diğer uygulamalarla entegrasyon gibi seçenekleri yapılandırma
 • Katalog ve içerik hiyerarşisinden kayıtlara, kaynak tahsisine ve finansa dek eğitim yönetiminin tüm unsurlarını yönetme
 • Sınıflar ve kayıt durumlarından oluşan bir sistem ile eğitmenli sınıfları ve kayıtları kontrol etme
 • Bilinen spesifikasyonlara uyum gösteren içe aktarılmış nesneler dahil eğitim nesnelerinin içerik hiyerarşisini yönetme
 • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendirmek için soru bankaları ve çevrimiçi testler oluşturma
 • Oracle Eğitim Yönetimi’ne self-servis ortamları kullanarak öğrenci, eğitmen ve yönetici olarak erişme

Topics

 • Learning Management Overview
 • Decisions
 • Implementation I: Introduction to Flexfields
 • Implementation II: Administration and Organizations
 • Implementation III: Catalog and Content
 • Implementation IV: Pricing and Finance
 • Implementation V: Security and Integrated Applications
 • Catalog
 • Learning Paths and Learning Certifications
 • Content Assembly
 • Test Building
 • Import and Export
 • Resources
 • Pricing and Finance
 • Enrollments
 • Self-Service Interfaces

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön