Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde kalılımcılar, borçlar hesabı sürecini yönetmek için Oracle Borçlar Muhasebesi’ni nasıl kurup kullanacaklarını öğrenmektedirler. Tedarikçileri ve tedarikçi banka hesaplarını nasıl oluşturacaklarını ve yöneteceklerini, tekli ve tekrarlayan faturaları nasıl işleyeceklerini, faturaları satın alma siparişleri ve teslim almalarla nasıl eşleştireceklerini, birden çok dağıtım yöntemini nasıl kullanacaklarını ve muhtelif ödeme türlerini nasıl işleyeceklerini öğrenmektedirler. Eğitimde yer alan diğer konular arasında ise Borçlar Muhasebesi’nin diğer Oracle Uygulamaları ile nasıl entegre olduğu, faturaların veya çalışanların masraf raporlarının nasıl içe aktarıldığı ve fatura onayının nasıl kullanıldığı bulunmaktadır.

Hedefler

 • Tedarikçileri Yönetme

 • Faturaları ve Ödemeleri İşleme Koyma

 • Temel Borçlar Muhasebesi Raporlarını Oluşturma

 • Ödeme için Faturaları Onaylama

 • Ödemeleri İşleme, Durdurma ve Hükümsüz Kılma

 • Banka hesaplarını Kurma

Topics

 • Procure to Pay Overview

 • Payables Overview

 • Suppliers

 • Invoices

 • Payments

 • Expense Reports and Credit Cards

 • Period Close

 • 1099 Reporting

 • Transaction Taxes in Payables

 • Withholding Tax

 • Advances and Progressive Contract Financing

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön