Hedef
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde katılımcılar, Oracle Gelişmiş Kazançlar hakkında genel bilgi almakta ve ardından bu programı nasıl kullanıma koyacaklarını ve özelliklerini nasıl kullanacaklarını öğrenmektedirler. Oracle Gelişmiş Kazançlar programını kullanarak bir çalışan kazançları programı kurabilirsiniz.

Bu eğitimin içeriği hem Oracle Uygulama Yazılımları 11i hem de Sürüm 12 kullanıcıları ile ilgilidir. Sürüm 12’ye özel fonksiyonlar eğitimde özel olarak belirtilmektedir. Eğitim ile verilen uygulama talimatları, Vision gösterim ortamı kullanılarak yazılmıştır. Bu nedenle bu uygulamaları tamamlamak için tesisinizde bir Oracle Application Vision veritabanına veya benzer bir eğitim veya test ortamına erişiminiz olmalıdır.

Hedefler

 • ABD yönetmeliklerine uygun planlar kurma: Emsal Gelir, COBRA ve HIPAA
 • Kazançların yönetimine ilişkin bir çağrı merkezi ortamı olan Kazanç Hizmet Merkezi kurulumu
 • Toplam Ücretlendirme Kurulumu Sihirbazını kullanma
 • Yaşam olayları doğrultusunda çalışan kazançlarını yönetme
 • Esnek kredileri ve kazanç havuzlarını kurma
 • Yaşam olayı nedenlerini ve çakışan olayları tanımlama
 • Açık kayıt dönemi programlama
 • Eylem kalemleri ve sertifikasyonlar dahil olmak üzere kayıt gereksinimlerini kurma
 • Askıya alınan seçimleri ve ara kapsamı yönetme
 • Bağımlıların belirlenmesine yönelik şartları tanımlama
 • Bağımlıları ve lehdarları kapsama
 • Kapsam hesaplamalarını kurma
 • Fiili primleri tanımlama
 • Çalışan iletişimlerini tetikleme

Topics

 • R12 HRMS Advanced Benefits Fundamentals
 • Overview of Implementing Advanced Benefits
 • Reviewing a Sample Implementation and Enrollment
 • Following the Implementation Steps
 • Life Events
 • Defining Collapsing Life Events
 • Linking Life Events to Compensation Objects
 • Benefits Enrollment Requirements
 • Defining Program and Plan Enrollment Requirements
 • Defining Action Items and Certifications
 • Managing Suspended Elections and Interim Coverages
 • Dependent and Beneficiary Designation
 • Dependent Designation Requirements
 • Beneficiary Designations
 • Activity Rates and Coverage Calculations
 • Defining Coverage Calculations
 • Defining Actual Premiums
 • Defining Standard Contributions and Distributions
 • Setting Up Benefits Elements
 • Flex Credits and Benefits Pools
 • Defining Benefits Pools
 • Benefits Communications
 • US Benefits Regulations
 • Introducing COBRA
 • Defining COBRA Programs and Plans
 • Defining COBRA Life Events and Eligibility Profiles
 • Defining COBRA Activity Rates
 • Generating HIPAA Certificates
 • Online Benefits Services
 • Benefits Enrollment
 • Running the Participation Process
 • Managing Life Events
 • Enrolling Participants
 • Covering Dependents and Designating Beneficiaries
 • Reviewing Enrollment Results
 • Using the Total Compensation Setup Wizard
 • Summary

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön