Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle Self-Servis İnsan Kaynaklarının uygulamaya konulması ve yapılandırılması ile ilgilidir.

Hedefler

 • SSHR’da kullanılan terminolojiyi ve kavramları anlama
 • Hangi fonksiyonların kullanılabildiğini belirleme ve çalışan ve yönetici fonksiyonları arasındaki farkı anlama
 • Farklı kullanıcıların self-servis uygulamalarını nasıl kullanabileceklerini anlama
 • E-İş Yönetim Sistemi mimarisini anlama
 • Self-servis fonksiyonlarının nasıl çalıştığını anlama
 • Farklı unsurların fonksiyonun (İş Akışı Oluşturucu, Oracle Uygulama Çalışma Çerçevesi, Veri Güvenliği) nasıl çalıştığını nasıl belirlediğini anlama
 • Farklı onay mekanizmalarını anlama
 • Oracle Onay Yönetimini kullanma
 • İKYS’de hangi self-servis uygulamaların kullanılabildiğini anlama
 • Üçüncü şahıs uygulamalarda var olan kişisel bilgi ve devamsızlık politikalarını entegre etme ve bunlara erişme
 • SSHR unsurlarını, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırma
 • Onayları yapılandırma
 • SSHR unsurlarını, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yapılandırma

Topics

 • R12.x Oracle HRMS Self Service Fundamentals
 • Introduction to SSHR
 • Overview of Self-Service Human Resources
 • Implementing SSHR
 • Self-Service Basics
 • User Access and Security
 • User Access to People
 • Implementation Steps
 • Configuring SSHR
 • Functions, Menus, and Responsibilities
 • Configuring Functions
 • Using the Workflow Builder
 • Configuring Web Page Layouts
 • Approvals
 • Using SSHR
 • Common SSHR Functions
 • Self-Service Actions
 • Integrating SSHR with Third-Party Information Providers
 • Advanced Topics

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön