Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bilgi Sistemi Profesyonelleri, uygulamanın teknik referans kılavuzlarında belirtilen teknik malzemelerin fonksiyonel kapsamından yararlanırlar. Eğitmen, bir ürün ağacının (Oracle Mühendislik fonksiyonu) girilmesi gibi bir üretim fonksiyonunu anlatmakta ve açıklamaktadır ve bunu da ürün ağacı varlığına dahil olan veritabanı tablosu ilişkilerini temsil eden varlık ilişkisi şemasının ayrıntılı bir açıklaması takip etmektedir. Öğrenciler ardından belirli bir ürün ağacının konumunu belirlemek ve bu ürün ağacı girişine ilişkin veritabanı tablolarıyla ilgili belirli soruları yanıtlamak için bir SQL komut metnini yürütmek suretiyle ne anladıklarını göstermektedir. Modüllerde kapsam altına alınan üretim uygulamaları şunlardır: Oracle Envanter Yönetimi, Oracle Ürün Ağacı ve Mühendislik, Oracle Maliyet Yönetimi, Oracle Sipariş Yönetimi, Oracle WIP, Oracle Gelişmiş Tedarik Zinciri Planlaması, Oracle Kalite Yönetimi ve Oracle Satınalma Yönetimi. Bu eğitimde 50 farklı varlık ilişkisi şeması sunulmakta ve tartışılmaktadır.

Hedefler

 • Oracle Üretim’de kullanılan belli başlı tabloları belirleme

 • Oracle Üretim varlık ilişkisi şemalarını (ERD’ler) okuma

 • Üretim’deki açık arayüzleri ve API’leri tartışma

 • Tedarik Zinciri/Üretim uygulamalarının temel özelliklerini anlama

 • Oracle Üretim’deki belli başlı özellikleri ve süreç akışlarını anlama

Topics

 • Oracle Manufacturing Functional Foundation

 • Overview

 • Applications Basics

 • ERDs and Applications Technology

 • Open Interfaces and APIs

 • Oracle Inventory

 • Oracle Bills of Material and Engineering

 • Oracle Cost Management

 • Oracle Quality

 • Oracle Work in Process

 • Oracle Order Management

 • Advanced Supply Chain Planning

 • Oracle Purchasing

Diğer Eğitimler

E-Business Suite
48 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön