Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Oracle NoSQL Veritabanı için bir veri modelini tasarlamayı öğrenmenize yardımcı olmaktadır. Bir KVStore’da verileri oluşturmak, almak ve güncellemek için bir uygulamada Oracle NoSQL Veritabanı API’lerini kullanmayı öğrenmektesiniz. Ardından Oracle NoSQL Veritabanı için JSON verileri ve SQL desteği dahil olmak üzere Oracle NoSQL Veritabanı’nın gelişmiş özelliklerini kullanmayı öğrenmektesiniz. Son olaraksa uygulama gereksinimlerine göre tutarlılık ve dayanıklılık politikalarını oluşturmakta ve güvenli bir depoya erişim imkanını sunmaktasınız. Verilen eğitimler, uygulamaya dayalı pratikler ile de pekiştirilmektedir.

Hedefler

 • Şema tasarlama
 • Tutarlılık ve Dayanıklılık gereksinimlerini belirleme
 • CLI’dan ve bir Java Uygulamasından Tablolar oluşturma
 • Bir Tabloya Verileri yazma
 • TableAPI kullanarak Tablolardan Verileri okuma
 • Tablo oluşturma ve JSON Verilerini yükleme
 • JSON Veri Sorguları için kodları inceleme
 • NoSQL Tablosundaki Kayıtları sorgulama
 • Tablo oluşturma ve Basit JSON Verilerini yükleme
 • Basit Verileri Sorgulamak için NoSQL için SQL’i kullanma
 • Tablo oluşturma ve Karmaşık JSON Verilerini yükleme
 • Karmaşık Verileri Sorgulamak için NoSQL için SQL’i kullanma
 • Tutarlılık Politikalarını ve Dayanıklığı yapılandırma
 • İşlemleri oluşturma ve Büyük Nesneleri ele alma
 • Güvenli bir Depoya erişme

Topics

 • Course Introduction
 • Big Data and NoSQL: Overview
 • Getting Started with Oracle NoSQL Database
 • Schema Design
 • Application-Specific Requirements
 • Working with Tables
 • Writing and Deleting Data Using TableAPI
 • Retrieving Data Using TableAPI
 • Working with JSON Data
 • Using SQL for Oracle NoSQL Database
 • Configuring Consistency Policies
 • Configuring Durability
 • Creating Transactions
 • Handling Large Objects
 • Accessing a Secure Store

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
87 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön