Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim Veri Ambarı kavramlarının tüm yönleri ile birlikte Oracle Veritabanı’nın (19c) en son sürümüne göre doğrulanan ders içeriğini ve laboratuvar ortamını kapsamaktadır.

Hedefler

 • Veri Ambarı ve İş Zekası gereksinimlerini değerlendirme
 • SQL Developer’da Analitik Görünümler oluşturma
 • İş Modellemesi görevlerini değerlendirme
 • Mantıksal ve Boyutsal Modelleme görevlerini değerlendirme
 • Çıkarım, Dönüştürme ve Yükleme görevlerini değerlendirme

Topics

 • Evolution of information management systems and data warehousing
 • Need for machine learning, artificial intelligence, and big data in future data analytics
 • Data warehouse concepts and terminology
 • Multidimensional model concepts and create analytic views
 • Explain the business, logical, dimensional, and physical data warehousing models
 • Importance of extraction, transformation, and loading in data warehousing systems

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön