Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Kestirimsel Analizi uygulamaya koymak için Oracle Otonom Veritabanı ile Oracle Makine Öğrenimi algoritmalarını kullanmayı öğrenin. Bu eğitim, veri bilimcileri, geliştiriciler, işletme kullanıcıları ve Oracle Makine Öğrenimi algoritmalarını öğrenmek isteyen herkes için önemli bir başlangıç noktasıdır.

Hedefler

 • Oracle Veritabanından faydalanmak için gereken istatistiksel fonksiyonları kullanmayı öğrenme.
 • Kestirimsel analiz için Sınıflandırma, Regresyon ve Öznitelik Önemi algoritmalarını kullanma.
 • Anomali Algılama özelliğini kullanarak olağandışı verileri belirleme ve Kümelendirme algoritmalarını kullanarak benzer verileri belirleme.
 • Birlikte oluşum olasılığını keşfetme ve daha küçük ve daha zengin öznitelik kümelerini çıkartma.
 • Hedef değerleri bilinen geçmişe dayalı bir şekilde tahmin etmek için Zaman Serisi algoritmasını kullanma.

Topics

 • Course Overview
 • Using Statistical Functions
 • Classification Model
 • Regression
 • Using Attribute Importance
 • Implementing Anomaly Detection
 • Using Clustering
 • Association Rules
 • Using Feature Selection and Extraction
 • Using Time Series

Diğer Eğitimler

Veri Tabanı
88 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön